Utrecht blijft investeren in lopen, fietsen en deelmobiliteit

Utrecht richt zich op aantrekkelijke alternatieven voor het reizen in de auto en de spits. Dit is hard nodig om Utrecht gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. De gemeente geeft voorrang aan schone en gezonde vervoersmiddelen die zo min mogelijk ruimte innemen; lopen, fietsen, openbaar vervoer en het delen van vervoer. Utrecht onderzoekt, ontwikkelt en realiseert daarom initiatieven die hierop gericht zijn. Utrechters en Utrechtse weggebruikers zullen hier de komende tijd steeds meer hun voordeel mee kunnen doen.

In april start bijvoorbeeld in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern de werving voor mensen die gebruik willen maken van een handige reisapp waarmee je al je vervoer van deur tot deur in één app regelt. Mobility as a Service (MaaS) heet deze nieuwe manier van reizen, waarbij de reiziger vooral gebruik maakt van OV en deelmobiliteit. Het is een landelijke proef waarin Utrecht samen met andere overheden en marktpartijen ervaring wil opdoen met deze nieuwe manier van plannen, boeken en betalen van je reis. Mobiliteitsadviseur Sebastiaan van der Hijden van de gemeente Utrecht ontving op 3 maart nog de pioniers-award in de categorie ‘Overheid’ tijdens het nationale congres over MaaS , als erkenning voor de Utrechtse inzet op dit terrein.

Deelmobiliteit
In het verlengde van deze reisapp wil Utrecht in samenwerking met marktpartijen ook ruimte bieden aan proeven met deel e-fietsen en deel e-bakfietsen. Verder onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor nog meer deelhubs verspreid over de stad. In de Grifthoekgarage aan de Wittevrouwensingel is onlangs zo’n deelhub geopend. Tegelijkertijd ontwikkelt de gemeente ook beleid voor deelmobiliteit: Welke vervoermiddelen willen we in Utrecht, welke randvoorwaarden horen daar bij voor gebruik en stalling en hoe voorkom je mogelijke overlast?

Andere voorbeelden die Utrecht inzet zijn slimme verkeerslichten die meer groen geven aan fiets, voetganger en openbaar vervoer. Samen met Goedopweg onderzoekt de gemeente momenteel ook de mogelijkheid voor een wijkdepot voor pakketbezorging in Noordwest, dat het aantal bezorgbusjes in woonwijken moet verminderen.

Zie voor meer informatie over de verschillende initiatieven en acties www.goedopweg.nl.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht