Utrecht bouwt verder aan zorg en welzijn voor iedereen

Utrecht bouwt verder aan zorg en welzijn voor iedereen in de stad, met behoud van waardevolle kennis, netwerken en betrokkenheid van afgelopen jaren. De gemeente Utrecht heeft vier organisaties geselecteerd die de komende zes jaar taken op het gebied van zorg en welzijn gaan uitvoeren. De organisaties, waaronder een nieuwkomer, gaan van 2019 tot en met 2024, verder bouwen aan zorg en welzijn voor alle inwoners van Utrecht.

De selectie vond plaats tijdens tenders voor het sociaal domein die de gemeente uitschreef. Nieuwkomer DOCK zal het werk van sociaal makelaars gaan doen. DOCK geeft aan dat de uitvoerende medewerkers die nu bij de huidige organisaties in de stad werken, mee kunnen naar DOCK. De huidige organisaties stichting Lokalis, stichting Buurtteams Sociaal Utrecht en Stichting U Centraal blijven actief in Utrecht. 

Buurtteams
Het werk van de 18 buurtteams in de stad wordt opnieuw gegund aan stichting Lokalis (buurtteams Jeugd & Gezin) en stichting Buurteams Sociaal Utrecht. De buurtteams bieden sociale basiszorg, zoals hulp aan personen en gezinnen die kampen met schulden, psychosociale problemen of opvoedingsproblemen. Beide organisaties nemen de goede basis van de afgelopen vier jaar als uitgangspunt voor de doorontwikkeling de komende jaren. Daarbij zetten ze zich in voor samenwerking met verschillende partners op buurt- en stedelijk niveau en tonen ze zich een lerende organisatie. Dit is belangrijk om ook de komende jaren hoogwaardige basiszorg aan Utrechters dichtbij huis te bieden.

Wijkgerichte informatie
Stichting U Centraal blijft uitvoerder van taken voor ‘informatievoorziening, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning’. Dit omvat onder andere stedelijke- en wijkgerichte informatievoorziening in samenwerking met bewonersintitiatieven, het sociaal raadsliedenwerk en schuldhulpverlening.

Sociaal makelaar
Het sociaal makelaarschap gaat van vijf bestaande organisaties (Doenja, Me’kaar, Vooruit, Welzaam en Wijk&CO) over naar stichting DOCK.  DOCK geeft aan dat ze de uitvoerende medewerkers van de huidige organisaties wil overnemen. Daardoor is continuïteit in de uitvoering en behoud van bestaande netwerken gegarandeerd. DOCK is al actief in Rotterdam, Amsterdam en Haarlem en kwam als beste uit de bus op punten als visie, methodische aanpak en daadkracht.

Mee doen
Het sociaal makelaarschap omvat het ondersteunen van initiatieven en ideeën van volwassenen en kinderen voor hun buurt, het versterken van de sociale samenhang in buurten en wijken door het stimuleren van ontmoeting en het leggen van contacten en bouwen van netwerken. Sociaal makelaars bevorderen het ‘mee doen’ in de samenleving - bijvoorbeeld als vrijwilliger of deelnemer aan buurtactiviteiten - en het beheer van buurtcentra.

Bewonersinitiatieven
Alle geselecteerde organisaties in deze tenders dragen bij aan de ondersteuning van (kwetsbare) bewoners en van bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van ‘zorgen voor elkaar’ en versterken van de sociale samenhang. Goede samenwerking tussen deze en andere organisaties, zoals bijvoorbeeld jongeren kan de mensen in de stad maatschappelijk en sociaal verder brengen. Daar zal de gemeente op sturen en aandacht voor vragen. De nieuwe subsidies hebben een looptijd van zes jaar, van 2019 tot 2024. In het najaar van 2021 wordt de uitvoering tussentijds geëvalueerd.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht