nieuwsbericht gemeente Utrecht

De aanpak waarmee schulden vroegtijdig worden gesignaleerd wordt uitgebreid naar de hele stad. Op basis van signalen van betalingsachterstanden gaan buurtteams en de gemeente langs bij Utrechters met de vraag of zij hulp nodig hebben bij geldzaken. Zo pakt Utrecht betalingsachterstanden en geldproblemen in een vroeg stadium aan. Door de gevolgen van het coronavirus krijgen steeds meer mensen te maken met geldproblemen. Het voorkomen van problematische schulden is in deze tijd extra belangrijk.

Gemiddeld vragen mensen pas 5 jaar na het ontstaan van schulden om hulp. De gemiddelde schuldenlast loopt dan al op tot meer dan 40.000 euro. Bij de vorige economische crisis was de piek van aanvragen voor schuldhulp pas 6 jaar later zichtbaar. De schulden zijn dan vaak zo hoogopgelopen dat het oplossen ervan vaak nog jaren in beslag neemt.

“Ook in Utrecht is het onvermijdelijk dat het aantal huishoudens met geldzorgen toeneemt door het coronavirus. Het begint vaak met een betalingsachterstand, maar loopt al snel op tot een hoge schuld. Zonder hulp of ondersteuning schulden is het erg moeilijk om uit deze schulden te komen. We willen mensen, juist in deze tijd, snel kunnen helpen”, aldus wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen).

Vroegsignalering
De gemeente krijgt de signalen van betalingsachterstanden van zorgverzekeraars, energiebedrijven, waterbedrijf Vitens, de gemeentelijke belastingen en woningcorporaties. Voor het doorgeven van betalingsachterstanden zijn strenge regels, omdat het om privacygevoelige informatie gaat. De gemeente en veel andere organisaties benaderen inwoners met geldproblemen ook op andere manieren. Zo is er een sociaal raadsvrouw aanwezig bij zittingen van de rechtbank en zijn onder andere zorgverleners en bankmedewerkers getraind om geldzorgen te herkennen en mensen goed door te verwijzen.

Pilot Ondiep
De pilot bleek al een succes. Sinds twee jaar gaan woningcorporaties met het buurtteam samen langs bij huurders met een betalingsachterstand. Vaak blijkt dat er dan al meerdere schulden zijn. Door de pilot vroegsignalering zijn in Ondiep veel inwoners bereikt die nog niet bekend waren bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Door deze aanpak zijn veel inwoners bereikt die nog niet bekend waren bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Hebt u geldzorgen? Neem vrijblijvend contact op met het buurtteam in uw buurt. Voor het adres kunt u kijken op www.buurtteamsutrecht.nl. Voor hulp bij schulden door het coronavirus mag u ook rechtstreeks bellen met de gemeente op 030-2865211.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht