Utrecht hijst Mensenrechtenvlag

Op 10 december hijst Utrecht voor het eerst de Mensenrechtenvlag, ter ere van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. De vlag wordt gehesen voor het stadskantoor door wethouder Diversiteit, Linda Voortman, en Bernice Calmes, directeur van antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland. In Utrecht werken verschillende partijen eraan om mensenrechten voor iedereen zo goed mogelijk te beschermen.

Wethouder Linda Voortman: “Het respecteren en bevorderen van mensenrechten is nooit af. Ik ben trots op alle Utrechtse initiatieven om de mensenrechten te verstevigen. Juist ten tijde van corona is dit extra belangrijk. Veel vrijheden werden aan het begin van de pandemie ingeperkt en in sommige gevallen kwamen mensenrechten in het geding. Denk aan het recht op arbeid, toegankelijkheid en van medische voorzieningen. En het recht op toegankelijkheid voor mensen met een beperking”.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het Mensenrechtendiner dat ieder jaar wordt gehouden niet mogelijk. Utrecht staat daarom dit jaar op een andere manier stil bij deze dag. De Mensenrechtenvlag is een nieuw initiatief van Tûmba, Nederlands Kenniscentrum discriminatie en diversiteit. Het ontwerp staat symbool voor de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Mensenrechten in Utrecht
Utrecht is een pionier in het beschermen van mensenrechten op lokaal niveau. Zo zorgt de gemeente er bijvoorbeeld met het Bad-, Bed- en Brood-initiatief onder andere voor dat echt élke inwoner in Utrecht onderdak heeft en heeft de gemeente zich ingezet voor vaste huisvesting voor de Utrechtse voedselbanken.

Internationale Dag van de Rechten van de Mens
Na de Tweede Wereldoorlog groeide het idee dat landen moeten samenwerken om de rechten van alle mensen te beschermen. De staten van de Verenigde Naties besloten daarom een universele verklaring op te stellen om deze rechten te waarborgen. Deze verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen en sindsdien wordt op deze datum de Internationale Dag van de Rechten van de Mens wereldwijd gevierd. Voorbeelden van mensenrechten zijn het recht op een behoorlijke levensstandaard, behoorlijke arbeidsomstandigheden en onderwijs, maar bijvoorbeeld ook het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en een gezonde leefomgeving.

Versterken landelijke aanpak

Vandaag stuurt Utrecht samen met andere G4-steden Amsterdam, Den Haag en initiatiefnemer Rotterdam een brief over het versterken van de aanpak van discriminatie en racisme naar de betreffende bewindspersonen en Kamerleden. De vier gemeenten stellen voor om, onder regie van de aangekondigde coördinator, te komen tot landelijke invoering van een meldcode Discriminatie en een code Diversiteit & Inclusie. Ook vragen de gemeenten voor meer inzet op preventie en extra financiering voor de lokale antidiscriminatie aanpak.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht