Utrecht investeert extra in eerlijke start voor jonge kinderen

In Utrecht zijn zorgen over een toename van jonge kinderen die achterblijven in hun algehele ontwikkeling. Daarnaast ziet de gemeente dat gezinnen met jonge kinderen te maken hebben met een toegenomen druk. Al voordat kinderen naar de basisschool gaan, zijn er meetbare en aanhoudende verschillen tussen jonge kinderen. Samen met onze partners zetten we een extra stap om ervoor te zorgen dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Omdat alle kinderen een eerlijke start verdienen investeert de gemeente Utrecht extra in deze jonge kinderen (0- 4 jarigen).

“Ik denk dat ik voor iedere ouder spreek als ik zeg dat we alles voor onze kinderen over hebben. Soms is er wat meer ondersteuning of hulp nodig in een gezin om het kind een gezonde maar vooral ook kansrijke start te geven. Het mag niet zo zijn dat al voor de startstreep grote verschillen zijn tussen kinderen. Daarom investeren we nu extra in juist de kinderen die een minder goede start hebben, zodat ook zij zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien in hun eigen wijk”, aldus wethouder Volksgezondheid, Eelco Eerenberg.

1000 dagen

De eerste 1000 dagen van het kind zijn cruciaal voor een kansrijke start. De rol van de (aanstaande) ouders is heel belangrijk, omdat kinderen in deze levensfase zo afhankelijk van hen zijn. Verloskundige zorgverleners, kraamzorg, en de jeugdgezondheidszorg hebben een onmisbare rol in de begeleiding van de zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Hierbij werken we ook samen met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die kunnen aansluiten bij ouders in een kwetsbare situatie. De gemeente investeert in wijknetwerken rondom geboortezorg waarin professionals samenwerken, zodat (aanstaande) gezinnen snel in beeld kunnen komen en ondersteuning kunnen krijgen. Op dit moment zijn er in Utrecht 7 van deze wijknetwerken in verschillende wijken en één overkoepelend stedelijk netwerk.

Daarnaast hebben medewerkers van de jeugdgezondheidszorg extra ruimte om al tijdens de zwangerschap op huisbezoek te gaan om te kijken hoe ze (aanstaande) ouders nog beter kunnen ondersteunen en voorbereiden op het ouderschap. De professionals van de JGZ hebben ook de mogelijkheid om bij jonge kinderen op huisbezoek te gaan om met ouders te kijken hoe zij de ontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren.

De gemeente stelt dit jaar ook Babypakketten van Stichting Babyspullen beschikbaar om stress weg te nemen bij ouders die het financieel moeilijk hebben. Stichting Al Amal biedt intensieve trajecten waarbij vrijwilligers als maatje fungeren voor zwangere alleenstaande kwetsbare vrouwen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Deze subsidie is uitgebreid en er starten nu 15 trajecten per jaar, deze trajecten duren gemiddeld 2,5 jaar. Deze ondersteuning biedt de gemeente naast de trajecten van VoorZorg door gespecialiseerde jeugdverpleegkundigen gericht op zwangeren in een zeer kwetsbare situatie die te maken hebben met een stapeling van problemen.

Voorschool en passende kinderopvang

Een belangrijke partner om elk kind een gelijke start te kunnen bieden is de voorschool. Met de voorscholen is afgesproken dat zij de groepsgrootte van groepen met relatief veel kinderen met een aanvullende ondersteuningsvraag kunnen verkleinen naar maximaal 12 kinderen. Op deze manier krijgen kinderen meer aandacht en blijft de werkdruk voor het personeel werkbaar. Deze verkleining van groepen vindt vooral plaats in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Ook loopt er in Overvecht een pilot voor 2-jarigen op de voorschool waar de kinderen bewegend leren.

Om de druk op de pedagogisch medewerkers op de voorscholen te verlichten, zetten we in 2022 en 2023 80 studenten van de Hogeschool en Universiteit Utrecht in op de voorscholen. Deze inzet is niet alleen goed voor de kinderen, ook de pedagogisch medewerkers zijn erg enthousiast over de samenwerking met de studenten. Daarnaast zijn de studenten zelf erg tevreden over het op deze wijze combineren van studie en (bij)baan.

Naast extra inzet op de voorschool zijn er op verschillende plekken in de stad kinderopvang ‘plus’ groepen gestart voor kinderen met een grote ondersteuningsbehoefte. Veel van deze kinderen stonden op de wachtlijst voor aanvullende jeugdhulp. Met de kinderopvang ‘plus’ kunnen zij naar de kinderopvang in de eigen wijk, waar zij de juiste ondersteuning ontvangen. Om als Utrecht ook de komende jaren te kunnen inzetten op passende kinderopvang is een nieuwe beleidsnota opgesteld. Deze is op 9 maart door de gemeenteraad vastgesteld.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht