nieuwsbericht gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht stelt extra geld beschikbaar voor de soa- en PrEP-zorg. Door een jaarlijkse investering van 250.000 euro zijn er 500 soa- en seksualiteitsconsulten en 500 PrEP-consulten méér mogelijk voor inwoners van Utrecht. Een deel van het budget wordt ingezet om beter bereikbaar te zijn voor groepen die nu minder gezien worden, maar wel voor deze zorg in aanmerking komen. De uitbreiding van de poli is volgend jaar mogelijk.

De regio Utrecht kampt al jaren met de nadelige gevolgen van een oude verdeelsleutel voor rijksbijdragen. Die verdeelsleutel doet geen recht aan de inwoneraantallen en doelgroepen in de regio. Hierdoor kunnen minder mensen bij de soa-poli terecht dan in veel andere regio’s. Ter vergelijk: de regio Noord-Holland/Flevoland ontvangt in 2022 13.325.583 euro; de regio Utrecht ontvangt. 1.655.046 euro.

Al jaren geven we bij het Rijk aan dat er te weinig budget aan regio Utrecht wordt gegeven met als consequentie dat er onvoldoende laagdrempelige toegang is tot soa-zorg en seksualiteitshulpverlening. Het is van groot belang dat we in Utrecht de juiste zorg kunnen bieden aan onze inwoners. Zeker  ook de inwoners die we minder goed bereiken. Door nu zelf een duit in het zakje te doen komende jaren, nemen we onze verantwoordelijkheid”, aldus wethouder Volksgezondheid Eelco Eerenberg.

Soa-poli
Een van de taken van GGD regio Utrecht (GGDrU) is het bevorderen van seksuele gezondheid voor hoogrisicogroepen in de regio Utrecht. Hieronder valt de soa-poli, waar inwoners van de regio Utrecht terecht kunnen voor een soa-consult en seksualiteitshulpverlening als zij tot een hoogrisicogroep behoren. Voor mensen die niet tot een hoogrisicogroep behoren, is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Ook voert GGDrU de landelijke PrEP-pilot uit voor de regio Utrecht. PrEP is een middel dat hiv-infectie kan voorkomen en wordt via de pilot beschikbaar gesteld aan mensen die tot een hiv-hoogrisicogroep behoren. 

Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid: “Natuurlijk zijn we als GGD regio Utrecht blij met het extra geld van de gemeente Utrecht. Het is best ongebruikelijk dat een gemeente de rijkssubsidie op lokaal niveau aanvult. Hiervoor kunnen we de broodnodige extra consulten uitvoeren en tijd investeren in het bereiken van mensen met een kwetsbaarheid. We trekken al langer nauw samen op met de gemeente Utrecht op dit onderwerp. Helaas lost dit niet het probleem op voor de 25 andere gemeenten in ons verzorgingsgebied. We verwachten van VWS dat zij zorgt voor een goede regeling met voldoende budget. Pas dan kan GGD regio Utrecht de seksuele gezondheid van al onze inwoners daadwerkelijk verbeteren.

Huisvesting
De gemeente Utrecht investeert nu zelf extra in de soa- en PrEP-poli en in groepen die nu niet goed bereikt worden. Dit zijn mensen met een lage sociaaleconomische status, een praktische opleiding en/of een niet-westerse migratieachtergrond. Ook start GGDrU met soa-spreekuren in bepaalde wijken van Utrecht om de doelgroep beter te bereiken. Hierbij wordt samengewerkt met sleutelfiguren in die wijken.

Voor de uitbreiding van PrEP-consulten en soa- en seksualiteitspreekuren is extra spreekkamerruimte nodig in en buiten het Stadskantoor en extra personeel. Onder voorbehoud van voldoende spreekuurruimte en voldoende personeel, start GGDrU op 1 januari 2023 met de uitvoering.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht