Utrecht investeert in vestigingsklimaat startende ondernemers

Het college van burgemeester en wethouders wil tot en met 2022 een bedrag van 2,5 miljoen euro investeren om het vestigingsklimaat voor startende ondernemers te verbeteren. Zo is 1,25 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven (‘incubators’) die nieuwe ondernemers helpen door bijvoorbeeld coaching en toegang tot financiers en netwerken te bieden. Daarnaast wordt 1 miljoen euro bestemd voor groeiende ondernemers.

“Utrecht kent mooie voorbeelden van startende, zich onderscheidende ondernemers”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). “We besteden aandacht aan het vestigingsklimaat in Utrecht voor dergelijke ondernemers. Met deze investering van 1,25 miljoen willen we daar de komende jaren een impuls aan geven.”
Hij wijst daarbij ook op de rol die start ups en scale ups vervullen bij nieuwe en slimme oplossingen voor vraagstukken waarmee een groeiende stad als Utrecht te maken heeft. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om goede mobiliteit, de energietransitie en gezond ouder worden. Instellingen die innovatieve en ambitieuze ondernemers ondersteunen kunnen financiële bijdragen aanvragen, als zij voldoen aan bepaalde criteria.

Vestigingsklimaat
Een goed vestigingsklimaat bestaat uit een goede mix van grote en kleinere bedrijven. Utrecht heeft zich de laatste jaren goed ontwikkeld tot een vruchtbaar ecosysteem voor start ups en scale ups. Utrecht kent een grote instroom van jong talent en een aantal (internationaal gerenommeerde) bedrijven die start ups en scale ups ondersteunen.

Inmiddels biedt een aantal start-ups (zoals Madaster, Blue Current, Roxelane, Groene Bouwhekken en Perfect Place) en scale-ups (Gitlab, SnappCar, Active Cues, United Wardrobe en Solease) werk aan enkele honderden inwoners uit Utrecht en de regio.

Meer informatie: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-130218.html

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht