Utrecht krijgt nieuwe sporthal in Utrecht Noordoost

Utrecht groeit de komende jaren flink. De uitbreiding van het aantal inwoners zorgt ook voor meer sporters in Utrecht. Meer dan de helft van de Utrechters sport graag wekelijks. Om alle inwoners te kunnen laten sporten, hebben sportverenigingen en sportaanbieders behoefte aan meer ruimte. We bouwen daarom op verschillende plekken in Utrecht nieuwe sporthallen. Ook in de wijken Noordoost en Binnenstad was behoefte aan een nieuwe sporthal. Na een uitgebreid locatieonderzoek is voor een nieuwe sporthal in de wijk Noordoost nu een mooie plek gevonden op het Sportpark Voordorp. De sporthal komt aan de zuidoostzijde van het sportpark. De planning is dat de hal in 2024 gereed is.

Er komt een sporthal van ongeveer 11 meter hoog, die gebruikt kan worden voor vrijwel alle binnensporten. De hal is ook geschikt voor het bewegingsonderwijs. De hal is te splitsen in 3 haldelen en is voorzien van kleedkamers, tribune, beheerdersruimte, bergingen voor sporttoestellen en technische ruimten. In het plan dat wordt ontwikkeld komen voldoende parkeerplekken voor fietsen en auto’s.

Locatieonderzoek
De gemeente heeft gekozen voor een locatie op Sportpark Voordorp, aan de zuidoostkant bij de Voorveldselaan. Het locatieonderzoek staat op www.utrecht.nl/sporthalnoordoost. Nu de locatie aangewezen is, wordt gestart met het ontwikkelen van het ontwerp van de sporthal en faciliteiten. Bij het maken van het plan voor de sporthal werken we ook aan een ontwerp voor meer groen in en om het terrein.

Planning
De voorbereidingen duren tot 2023. We gaan aan de slag om de kaders van het ontwerp op te stellen, zodat de sporthal goed in de omgeving past. Deze zogeheten bouwenvelop leggen we begin 2021 voor aan omwonenden en belanghebbenden. Met de bouwenvelop als basis willen we het bestemmingsplan van deze locatie wijzigen. Inspraak hierop is dan mogelijk. Vervolgens is er nog een omgevingsvergunning nodig. Ook dan is er ruimte om een zienswijze in te dienen. Volgens de planning is de sporthal in 2024 af. De investeringsbedragen voor de sporthal en de aanpassingen aan het sportpark zijn opgenomen in de Programmabegroting 2021. De gemeenteraad stelt deze naar verwachting in het najaar van 2020 vast.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht