Utrecht krijgt vier 'Tiny Forests'

Utrecht gaat binnen drie jaar vier zogeheten 'Tiny Forests' aanleggen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het college wil de minibossen bij voorkeur realiseren in wijken waar nu nog weinig groen is. Wethouder Lot van Hooijdonk (groen) ondertekende vrijdag de samenwerkingsovereenkomst met Petra Schut, regiodirecteur van IVN Natuureducatie, waarmee Utrecht partnergemeente Tiny Forest is geworden.

Een Tiny Forest is een prettige plek voor mensen en dieren zoals vlinders, vogels en kleinere zoogdieren. Kinderen kunnen in het bos leren over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Bewoners en scholen kunnen het initiatief nemen voor een Tiny Forest in hun buurt.

IVN wil samen met 24 Nederlandse steden honderd minibossen aanleggen tot 2021. Utrecht werd in augustus uit 55 inschrijvingen gekozen als één van de partnergemeenten. Het streven is het eerste bos dit voorjaar aan te planten. Utrecht telt al twee Tiny Forests, aan het Muziekplein in Terwijde (2018) en de Cremertuin in Lombok (2017).

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht