nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht kent net als de rest van Nederland een groot tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel. Tegelijkertijd biedt deze bedrijfstak juist nu én in de toekomst veel zekerheid op werk. Met de oprichting van de Utrecht Tech Community (UTC) slaan onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Utrecht de handen ineen om deze mismatch op de arbeidsmark te verkleinen en de instroom van kandidaten in deze sector te vergroten.

UTC faciliteert samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid om voldoende gekwalificeerd ICT-talent op te leiden. Dit doen zij door het ondersteunen van initiatieven die zich richten op (ICT) omscholing, een betere aansluiting tussen ICT-onderwijs en arbeidsmarkt te stimuleren én bij te dragen aan het promoten van werken in de sector. Een aantal voorbeelden van kansrijke initiatieven die door UTC ondersteund worden zijn: Digitale werkplaats MKB, IT-Career Center Utrecht en Techgrounds.

Banen met toekomstperspectief
Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) : “De oprichting van UTC sluit aan op onze ambities, als het gaat om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Eén van de duurzame sectoren is de ICT. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. UTC vervult daarbij een belangrijke rol door verbindingen te leggen en de samenwerking te verstevigen.”
Bedrijven en netwerken die worstelen met personeelstekorten op het gebied van ICT, juichen die intensivering van de samenwerking ook toe. Skillcity, is een van die netwerken. “Wij zijn blij met de oprichting van UTC”,  zegt Erik van Toor, directeur Skillcity Utrecht. “Het overbruggen van de kloof tussen IT ondernemingen en onderwijsinstellingen is een van onze doelstellingen. Wij kijken uit naar een nauwe samenwerking met UTC in het realiseren van deze doelstelling.”

Directeur en Raad van Toezicht
Marjolijn Zwetsloot is benoemd tot directeur van de UTC. De UTC wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht, bestaande uit Rients Schuddebeurs (directievoorzitter Rabobank Utrecht), Arjan van den Born (directeur Regionale Ontwikkelmaatschappij Utrecht Region) en Ron de Mos (voorzichter CA-ICT).

REACT- EU Subsidie
UTC ontvangt een bijdrage van ruim 1,8 miljoen euro uit het subsidieprogramma ‘Kansen voor West’, programmadeel REACT-EU. Met dit subsidieprogramma investeert Europa in een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

Werk voor Iedereen
Gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat er werk is voor iedereen. Omdat functies in snel tempo veranderen en door automatisering verdwijnen, neemt de kans toe dat de beschikbare kennis en ervaring niet aansluiten bij de vraag van een werkgever. Door corona zijn deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt versneld. Daarom zet de gemeente zich samen met het onderwijs en het bedrijfsleven in voor toekomstgerichte scholing voor de bouw, ICT sector, gezondheidszorg en het onderwijs. Bedrijfstakken die nu en in de toekomst zekerheid op werk bieden. De oprichting van de Utrecht Tech Community is één van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in een toekomstbestendige arbeidsmarkt om snel en sterk uit de coronacrisis te komen.

Meer informatie over UTC: www.utrechttechcommunity.nl

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht