nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil de luchtkwaliteit in de stad verder verbeteren en zeer vervuilende dieselauto’s uit de stad weren. Dit is belangrijk voor de gezondheid van haar inwoners. De luchtkwaliteit in Utrecht wordt steeds beter, maar zonder extra maatregelen verbetert de luchtkwaliteit onvoldoende. Eén van deze maatregelen is het strenger maken van de milieuzone voor dieselauto’s vanaf 1 april 2021.

Een heel klein deel van de dieselauto’s stoot, naar verhouding, erg veel ongezonde stoffen uit. Daarom verhoogt de gemeente vanaf 1 april 2021 de toegangseis van de milieuzone voor personen- en bestelauto’s op diesel. Dieselauto’s mogen er dan alleen in als ze minimaal emissieklasse 4 hebben. Op dit moment is dat nog minimaal emissieklasse 3.

Wethouder Eelco Eerenberg (Milieu en Emissieloos vervoer): “Het is belangrijk dat elke Utrechter gezonde lucht kan inademen. Daarom zijn we ook zo hard aan het werk om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Het verstrengen van de milieuzone is een belangrijke stap daarin. In de toekomst zal er nog meer gaan veranderen. Zo wordt de zone in 2022 strenger voor vrachtwagens. Vanaf 2025 mogen dieselauto’s alleen de milieuzone in met emissieklasse 5 of hoger en komt er een uitstootvrije zone voor bestelauto’s en vrachtwagens.

Subsidie voor sloop van oude dieselauto’s
De gemeente biedt een subsidie aan voor de sloop van een personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager. Voor een personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 is het subsidiebedrag 1.000 euro per aanvrager. Voor emissieklasse 2 of lager is het bedrag 500 euro per aanvrager. De gemeente biedt een lager bedrag aan voor dieselauto’s met emissieklasse 2 of lager, omdat deze auto’s nu al niet in de milieuzone zijn toegestaan. Bij de invoering van de milieuzone in 2015 kon er voor deze auto’s ook al subsidie worden aangevraagd. Daarnaast is er een verschil in leeftijd en marktwaarde vergeleken met dieselauto’s van emissieklasse 3.

Voorwaarden subsidie
Inwoners en ondernemers in Utrecht en ondernemers in de aangrenzende gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. Een voorwaarde voor alle aanvragers is dat de auto al op naam stond op 8 juli 2020. Dit is de datum waarop het voorstel voor deze subsidie bekend werd gemaakt. De aanvraagperiode van de subsidie loopt van 26 januari tot en met 31 december 2021. Utrechters met een U-pas kunnen tot 1 augustus 2021 200 euro extra subsidie krijgen. Het subsidiegeld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een OV-abonnement, deelvervoer, een schonere auto of elektrische fiets. Ondernemers in aangrenzende gemeenten kunnen alleen subsidie aanvragen voor een bestelauto en moeten aantonen dat ze minimaal 3 keer per week in de milieuzone rijden.

Waarschuwingsperiode tot 1 juli 2021
Van 1 april tot 1 juli 2021 krijgen overtreders een waarschuwingsbrief als ze met een dieselauto met emissieklasse 3 de milieuzone in rijden. De gemeente wil zo iedereen de tijd geven om aan de nieuwe situatie te wennen en zo nodig ander vervoer te regelen. Vanaf 1 juli 2021 worden overtredingen aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) doorgegeven.

Campagne
Gemeente Utrecht informeert inwoners, ondernemers en bezoekers van Utrecht de komende weken via een communicatiecampagne over de strengere milieuzone. Er worden verschillende middelen ingezet, zowel online als offline.
 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht