nieuwsbericht gemeente Utrecht

In Leidsche Rijn Centrum komt een nieuw groen stadspark: Park Leeuwesteyn. Het park wordt samen met bewoners en maatschappelijke partners ontworpen. Park Leeuwesteyn is ongeveer 1 kilometer lang en 65 meter breed en verbindt Leidsche Rijn Centrum met de aangrenzende buurten Leeuwesteyn, Hoge Weide en Grauwaart. Straks komen mensen uit de hele omgeving hier sporten, spelen, elkaar ontmoeten en ontspannen in het groen.

Samen met de buurt

“Bewoners kunnen zelf met ideeën komen voor Park Leeuwesteyn en meebeslissen over de speel- en sportplekken, welke soorten groen en zitplekken er komen of andere manieren om dit een aantrekkelijke plek te maken”, aldus wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ontwikkeling). Er zijn een aantal onderdelen die al vastliggen, zoals fiets- en wandelpaden, een ecologische verbinding voor groen en de komst van sport- en speelvoorzieningen. “Groen in de buurt is heel erg belangrijk om fijn te kunnen wonen in de stad. Samen met bewoners en andere organisaties gaan we het park vormgeven. Er moet een bijzondere plek komen voor Leidsche Rijners en andere Utrechters die van het park gebruik gaan maken.”

Het moet een aantrekkelijke plek worden voor alle leeftijden om te ontspannen, sporten, spelen verkoeling te zoeken en om elkaar te ontmoeten. Het aantal jongeren in Leidsche Rijn is groot en groeit nog steeds, voor hen is ook ruimte in het park nodig. Park Leeuwesteyn is een belangrijk onderdeel van de stedelijke groenstructuur. Het verbindt straks het Amaliapark met het Willem-Alexanderpark en het groen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierin leven en schuilen verschillende soorten vogels, zoogdieren en insecten. Ook hiervoor wordt ruimte gemaakt in het park.

Meedenken en meewerken

Donderdagavond 8 juni organiseert de gemeente een startbijeenkomst voor de buurt. Tijdens deze bijeenkomst staat het proces en de uitgangspunten van Park Leeuwesteyn centraal. Omwonenden kunnen dan vragen stellen en hun ideeën en zorgen achterlaten. Via het participatieplatform Denk Mee kunnen bewoners online meedenken. De gemeente organiseert ook een werkgroep waar bewoners en ondernemers aan kunnen deelnemen. Zij gaan samen met de gemeente en Baljon Landschapsarchitecten werken aan het ontwerp van het park.

Meer informatie staat op www.utrecht.nl/parkleeuwesteyn.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht