Utrecht maakt vooruitstrevende regels voor goede en duurzame schoolgebouwen

Utrecht komt met nieuwe regelgeving voor schoolgebouwen die verder gaat dan de standaard die andere gemeentes gebruiken. De nieuwe Utrechtse verordening voor huisvesting van scholen zet in op duurzame scholen met een gezonde en veilige leeromgeving en voor ieder kind de mogelijkheid om in de buurt naar school te gaan. De verordening is tot stand gekomen met input van alle Utrechtse schoolbesturen, ouders, leerlingen en raadsleden.

Anke Klein (wethouder Onderwijs): “Iedere dag gaan in Utrecht ruim 45.000 leerlingen naar school. Een schoolgebouw is de plek waar leerlingen aan hun toekomst werken en waar blijvende herinneringen ontstaan. De verordening onderwijshuisvesting die we aan de gemeenteraad aanbieden is tot stand gekomen met input van alle schoolbesturen, groot en klein, de raadsleden en ouders. Een uniek proces, waar we trots op zijn. We werken samen aan voldoende scholen van goede kwaliteit. Voor nu en in de toekomst”.

De nieuwe verordening
In de nieuwe verordening staan afspraken en regels waaraan nieuwe en verbouwde schoolgebouwen in Utrecht straks moeten voldoen. En wat de school zélf kan bepalen. De belangrijkste nieuwe afspraken in deze verordening:

Gezond stedelijk leven voor ieder kind
Leerlingen krijgen de ruimte om buiten te zijn, te spelen en bewegen. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen standaard een schoolplein. Zo kunnen leerlingen buiten zijn in de pauze. Ook verkleinen we de maximale afstand tussen een schoolgebouw en een gymzaal, zodat er minder kostbare onderwijstijd verloren gaat. Kinderen spelen graag op een natuurlijk en avontuurlijk schoolplein. Daarom stimuleert de nieuwe verordening meer groen op het schoolplein en in de stad, waar het eerst een verplichting was deze te verharden.

Duurzame schoolgebouwen
Nieuwe scholen zijn standaard aardgasvrij. Utrecht bouwt zoveel mogelijk energieneutraal, waarbij duurzame materialen en energie worden gebruikt. Duurzaam betekent ook: flexibel en lang inzetbaar. In de nieuwe verordening wordt renoveren van schoolgebouwen de nieuwe standaard. Voor de renovatie van scholen is daarom straks hetzelfde budget beschikbaar als voor nieuwbouw. Zo kunnen bestaande gebouwen langer gebruikt worden én voldoen aan de nieuwste eisen. Nieuwe schoolgebouwen voldoen bijvoorbeeld al aan de meest recente inzichten op het gebied van ventilatie, bij renovatieprojecten komt ook meer budget vrij om hierin te investeren.

Een passende school, dichtbij huis
Vroeger bestond een school uit lokalen aan een lange gang. De gemeente bepaalt nu nog hoeveel lokalen een nieuwe of verbouwde school mag hebben. De nieuwe verordening gaat niet meer uit van het aantal lokalen, maar de ruimte die nodig is. Scholen in het speciaal onderwijs hebben standaard meer ruimte nodig. Met de nieuwe verordening bepalen schoolbesturen zelf de indeling van een gebouw. Zo past het beter bij de visie en lesmethode van de school en kan het gebouw meebewegen bij vernieuwingen in het onderwijs.

Efficiënte samenwerking
De ruimte in Utrecht is beperkt. Om goed onderwijs en goede huisvesting voor scholen te bieden, is samenwerking van groot belang. Dit zorgt voor een soepele overgang voor leerlingen vanaf voorschoolse educatie tot de middelbare school. Efficiënte samenwerking betekent ook dat een school die ruimte zoekt en een school die ruimte over heeft, aan elkaar worden gekoppeld. Zo benutten we de ruimte in scholen optimaal. De gemeente legt hierbij zo min mogelijk regels op, maar maakt ruimte voor overleg en maatwerk.

Vervolg
Als de gemeenteraad instemt met het raadsvoorstel, gaat de nieuwe verordening vanaf 15 februari 2021 in.

Bekijk hier het filmpje over de Verordening Onderwijshuisvesting.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht