Utrecht maakt werk van VN-verdrag Handicap

Utrecht gaat samen met partners in de stad concreet verder met de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Eén van de maatregelen is een subsidie voor Utrechtse bedrijven en organisaties. De subsidie kan gebruikt worden voor zowel fysieke als sociale maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verwijderen van een drempel of plaatsen van een automatische deur, maar ook om het organiseren van een training voor personeel om gasten met een verstandelijke beperking prettig tegemoet te treden.

“Of iemand nu een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, iedereen moet mee kunnen doen in onze stad", zegt wethouder Maarten van Ooijen. "Ik daag organisaties en ondernemers uit ervoor te zorgen dat zij toegankelijk worden voor klanten, medewerkers en deelnemers met een beperking.” Kijk voor meer informatie of het aanvragen van subsidie op www.utrecht.nl/subsidietoegankelijkheid.

Utrecht besteedt al op diverse manieren aandacht aan toegankelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking zich welkom voelen. Zo moet informatie, bijvoorbeeld op de website, begrijpelijk en toegankelijk zijn. Ook ontmoeting, sport, cultuur en geschikte woonruimte horen erbij. Ook stimuleert de gemeente werkgevers om een breed personeelsbeleid te voeren en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Samen met de stad
Voor een toegankelijke stad werkt de gemeente samen met inwoners, belangenorganisaties, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Het VN-verdrag Handicap trad in 2016 in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Utrecht is één van de 25 ‘koplopergemeenten’ die werken aan het VN-verdrag handicap. Meer informatie over toegankelijkheid in Utrecht staat op www.utrecht.nl/vnverdraghandicap.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht