nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het delen van woonruimte in Utrecht wordt vanaf 1 juli 2023 makkelijker. Vanaf die datum mogen maximaal drie personen zonder vergunning een woonruimte delen, zo wil het college. Nu is nog een vergunning nodig vanaf drie personen. De maatregel is onderdeel van de huisvestingsverordening die het college donderdag naar de gemeenteraad stuurde ter besluitvorming. Het voorstel past in de ambitie om bestaande woonruimte beter te benutten en is ook als afspraak vastgelegd in het coalitieakkoord.

“We doen er alles aan om zoveel mogelijk woonruimte toe te voegen om de woningnood te verminderen”, zegt wethouder Dennis de Vries (wonen). “Enerzijds door het bijbouwen van nieuwe woningen, anderzijds door het zo goed mogelijk benutten van de woningen die we al hebben. Deze maatregel is daar een goed voorbeeld van.”

Later dit jaar volgt een uitgebreidere wijziging van de huisvestingsverordening die per 1 januari 2024 in moet gaan, mede naar aanleiding van nieuwe wetgeving. De huisvestingsverordening is een belangrijk instrument waarmee de gemeente Utrecht meer regie kan nemen in de bescherming en benutting van de bestaande woningvoorraad. Het maken van de beweging van woningmarkt naar volkshuisvesting, met meer regie voor de overheid, is één van de belangrijkste thema’s voor dit college.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht