Utrecht maakt zich hard voor opvang niet-rechthebbenden

Samen met de gemeenten Amsterdam en Den Haag heeft Utrecht staatssecretaris Paul Blokhuis gevraagd om de opvang voor daklozen en niet-rechthebbenden te verlengen gedurende de wintermaanden. De gemeenteraden van Utrecht en Den Haag hebben moties ingediend om op te roepen om vanaf risiconiveau 2 “Zorgelijk” op de Routekaart Corona zogenaamde niet-rechthebbenden op te vangen. In Amsterdam wordt om een doorlopende opvang tot 1 april 2021 gevraagd.

Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijke opvang: “De wens van de gemeenteraden komt voort uit het feit dat zij vinden dat opvang bijdraagt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen vanwege Covid-19. Ook kunnen hulpverleners zo veilige hulp bieden. Daarnaast geeft de gemeenteraad van Amsterdam aan dat het op- en afschalen van de opvang voor daklozen lastig uitvoerbaar is bij een (semi)lockdown.”

De drie gemeenten zien geen mogelijkheid om de gehele periode opvang te financieren en daarmee uitvoering te geven aan de wens van de gemeenteraden. Zij hebben financiële steun van het Rijk nodig om de benodigde noodopvang in het kader van de Coronamaatregelen door te trekken tijdens de wintermaanden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht