nieuwsbericht gemeente Utrecht

Met de meeste Utrechters gaat het goed. Met een diverse bevolking kent onze stad ook grote verschillen. Dit staat in de 25e Utrecht Monitor, waarin we terugblikken op 2021 en de eerste ontwikkelingen van 2022.

Bekijk de hele Utrecht Monitor op de website.

Dat het goed gaat met de meeste Utrechters, zien we onder andere aan persoonlijk welbevinden, ervaren gezondheid, inkomen, positie op de arbeidsmarkt, woontevredenheid, leefbaarheid en tevredenheid over voorzieningen in de stad. Het merendeel van de Utrechters gaat goed met elkaar om. Wel neemt de ervaren discriminatie van bewoners de afgelopen jaren toe.

Stapeling van problematiek

Verschillen tussen groepen en wijken zien we op het gebied van gezondheid. Die verschillen blijven door de jaren heen onverminderd groot. Bij een deel van de Utrechters zien we een stapeling van problematiek zoals slecht kunnen rondkomen, een mindere gezondheid, psychische problematiek, eenzaamheid en minder meedoen in de maatschappij.
Deze verschillen zien we ook terug tussen Utrechtse wijken en buurten. Veel kinderen en jongeren hebben het moeilijk in deze tijd, met name bij hen waar problematiek samenkomt.

De vraag of verschillen in de stad de afgelopen jaren groter of kleiner zijn geworden, zijn met de gegevens in deze monitor niet eenduidig te beantwoorden. Dit verschilt per onderwerp. Wel zien we dat de effecten van zowel corona als de huidige Oekraïnecrisis ongelijk uitpakken. Enkele groepen zijn/worden veel zwaarder geraakt dan andere.

Utrecht is na Amsterdam de aantrekkelijkste grote stad om in te wonen. In een populaire en dure stad als Utrecht zijn grote verschillen in woningbezit en de toegang tot de woningmarkt. Recent zien we grotere kansen voor starters. De afgelopen twee jaar is de stad minder hard gegroeid dan verwacht.

Veerkrachtige economie en meer duurzaamheid

De Utrechtse economie heeft de afgelopen twee jaar veel veerkracht laten zien. Zware tijden tijdens de lockdowns werden gevolgd door kwartalen met een sterke economische groei. Ook hier is sprake van een scheidslijn. Een deel van de ondernemers heeft met moeite het hoofd boven water te houden. Anderen zagen kansen en zijn gestart of gegroeid. De werkloosheid in Utrecht is relatief laag vergeleken met andere grote steden. Voor de meeste beroepsgroepen heeft Utrecht inmiddels een zeer krappe arbeidsmarkt en is er sprake van een behoorlijke mismatch op de arbeidsmarkt. Door de internationale situatie is de onzekerheid rondom het voorspelde economisch herstel in 2022 groot.

Over een brede linie zien we een positieve trend richting een meer duurzame samenleving: meer elektrische auto’s, meer huizen met zonnepanelen, meer woningbezitters die bezig zijn met verduurzaming en steeds meer Utrechters die minder vlees eten. Door corona is het gebruik van de openbare ruimte in en om de stad geïntensiveerd.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht