nieuwsbericht gemeente Utrecht

Vandaag verschijnt de Utrecht Monitor 2024, waarin de gemeente Utrecht met cijfers en trends laat zien hoe de stad ervoor staat. In de monitor wordt onder meer ingegaan op persoonlijk welzijn, onderwijs, gezondheid, sociale samenhang, milieu, arbeidsmarkt, economie en veiligheid. Door zo breed naar de Utrechtse maatschappij te kijken geeft de monitor inzicht in de ‘brede welvaart’ in de stad. Nieuw dit jaar zijn de drie specials ‘Groei en Wonen’, ‘Stad en Klimaatverandering’ en ‘Bestaanszekerheid’. In deze specials brengen we informatie samen uit de verschillende themahoofdstukken.

In Utrecht gaat nog steeds veel goed… 

Op veel onderdelen van brede welvaart scoort Utrecht goed. De stad groeit hard met 6.390 inwoners (de sterkste groei sinds 2009), met name door buitenlandse migratie. Dit zijn grotendeels kenniswerkers, andere arbeidsmigranten en buitenlandse studenten. De meeste Utrechters blijven ook in deze tijden van onrust, spanningen, oorlogen, prijsstijgingen en diverse crises gelukkig (81%) en tevreden met hun leven (86%). Percentages die al jaren stabiel zijn. Ook de sociale samenhang en het vertrouwen van Utrechters in de medemens is stabiel. Het aantal banen in de stad groeit sterk met 5,2%, de grootste stijging in de afgelopen 10 jaar, en de werkloosheid is laag (4,0%). Veel Utrechters voelen zich gezond. Op het gebied van milieu zijn er meerdere positieve ontwikkelingen. Zo daalt het energieverbruik (-4%) en de CO2-uitstoot (-5%) en liggen er op de Utrechtse daken bijna drie keer meer zonnepanelen dan in 2019.

…maar er zijn dit jaar ook meer negatieve ontwikkelingen dan in eerdere jaren 

De regio Utrecht kende in 2023 een lage economische groei van 1,0% in combinatie met een zeer krappe arbeidsmarkt. Elk jaar zijn meer Utrechtse huishoudens langdurig afhankelijk van een laag inkomen. De woningvoorraad groeide vorig jaar minder snel dan beoogd (netto 1.700 woningen) en een vol stroomnet bedreigt het bouwen van nieuwe woningen. Net als in de rest van het land, daalt in Utrecht het vertrouwen in de overheid: in het najaar van 2023 heeft 38% van de Utrechters vertrouwen in de landelijke overheid en 53% in de lokale overheid. In beide gevallen ligt het vertrouwen zo'n 4% lager dan in 2021. Het vertrouwen in de toekomst (van Nederland, stad en eigen buurt) daalt sterk. Volgens het Bewonerspanel (een online panel bestaande uit 7.000 Utrechters) is het klimaat het meest stressvolle maatschappelijke probleem.

Ongelijkheid in gezondheid 

Tussen mensen die goed of juist slecht kunnen rondkomen bestaat grote ongelijkheid, die als het gaat om gezondheid verder oploopt. Het aantal Nederlandse jongeren met mentale klachten neemt eind 2023 weer toe. Halverwege 2022 was ruim een op de vijf Utrechtse jongvolwassenen ernstig eenzaam. Steeds meer inwoners ervaren overlast en het gevoel van onveiligheid stijgt voor het eerst in jaren.

"Utrecht blijft een stad waar veel mensen een gezond en gelukkig leven hebben, met veel werkgelegenheid en een sterk vertrouwen in de medemens. Tegelijkertijd zien we nog steeds een grote ongelijkheid in de stad. Dit onderstreept het belang van ongelijk investeren voor gelijke kansen. We blijven extra aandacht houden voor mensen en buurten die dat nodig hebben. Ook zullen we ons blijven focussen op wonen en klimaat," aldus wethouder Rachel Streefland (wethouder Personeel & Organisatie).

Over de Utrecht Monitor

De Utrecht Monitor is een product van de afdeling Onderzoek & Advies van gemeente Utrecht. In de monitor bundelen we informatie uit diverse bronnen, zoals het Bewonerspanel, gemeentelijke en landelijke registraties. De tweejaarlijkse Inwonersenquête is onze belangrijkste bron als het gaat om wat inwoners vinden. Ook worden uitkomsten uit andere onderzoeksrapporten gebruikt, waardoor we Utrechtse ontwikkelingen kunnen verklaren en vergelijken met andere gemeenten. Deze Utrecht Monitor bevat de nieuwste cijfers over 2023 en het eerste kwartaal van 2024. Veel van deze cijfers zijn ook te vinden in de online databank Utrecht in Cijfers.

Meer informatie  

De Utrecht Monitor 2024 kunt u hier vinden. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht