Utrecht onderzoekt tweede serie locaties om versneld tijdelijke woningen toe te voegen

Na Hoograven heeft Utrecht een tweede serie kansrijke locaties gevonden voor tijdelijke wooneenheden. Deze tweede serie biedt ruimte aan 450- 1.100 woningen in de wijken Leidsche Rijn, Noord-West, Oost, Overvecht en Zuid. De kansrijke locaties worden komende maanden onderzocht op uitvoerbaarheid. Gezien de grote woningbehoefte voorzien de tijdelijke woningen in een oplossing voor de korte termijn.

Er zijn binnen gemeente Utrecht veel mensen op zoek naar een zelfstandige woning: mensen die vanuit een maatschappelijke opvanglocatie of beschermd wonen project een stap willen zetten naar zelfstandigheid, studenten, statushouders, mensen die al lang op woonwachtlijsten staan, kwetsbare jongvolwassenen en mensen die met spoed een woning nodig hebben, bijvoorbeeld als zij net gescheiden zijn .De inschatting is dat er jaarlijks in Utrecht zo’n 700 tot 1.050 tijdelijke woningen nodig zijn voor de periode 2022-2025, naast de al geplande nieuwbouw.

Wethouder Diepeveen (Wonen): “Wonen is een eerste levensbehoefte. Het hebben van een dak boven je hoofd vormt de basis van het bestaan. Vanuit solidariteit met alle inwoners van Utrecht heeft het onze prioriteit om te zorgen voor voldoende woningen in de stad. Hiervoor zullen we ons maximaal inspannen.” Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “In juli van vorig jaar hebben we de Taskforce ingericht om versneld tijdelijke woningen te realiseren. Het is essentieel dat we zo snel al na de eerste locaties nu al een tweede serie locaties en panden hebben kunnen vinden die ruimte biedt aan 450-1.100 woningen. Bovenop de 300-550 woningen die op het BEFU-terrein en de Pagelaan worden gerealiseerd, maakt dit dat we in totaal zicht hebben op het realiseren van 750-1.650 woningen. Hiermee hebben we de basis gelegd voor de realisatie van een substantieel aantal tijdelijke woningen.”

De tweede serie kansrijke locaties bevat:

  • Tussen de Rails (150-250 tijdelijke (jongeren)huisvesting voor een periode van 10 jaar) gelegen in de driehoek tussen de twee sporen en de snelweg A27 bij Lunetten.
  • De Wetering (200-400 tijdelijke woningen in combinatie met een tijdelijk economisch programma voor een periode van 10 (maximaal 15) jaar), gelegen op bedrijventerrein Wetering Zuid.
  • Voorn (25-75 tijdelijke woningen voor een periode van 10 jaar), gelegen aan de Strijlandweg, nabij de KPN centrale.
  • P+R Overvecht (100-250 woningen voor een periode van 15 jaar) gelegen naast station Overvecht (waarbij de P+R functie behouden blijft).
  • Archimedeslaan 16 (75-125 tijdelijke woonunits op het voorterrein van het bestaande gebouw Archimedeslaan 16), gelegen in Rijnsweerd en vlakbij Utrecht Science Park.
  • Amsterdamsestraatweg 239A (12-16 tijdelijke woningen met een mix van maatschappelijke functies voor de buurt, cultuur en kleinschalig gemengd wonen).

 

 

 

Komende maanden worden de locaties verder onderzocht op uitvoerbaarheid. Per locatie vergt dit nadere uitwerking van onder andere ruimtelijk-stedenbouwkundige inpassing, milieueisen, financiële uitvoerbaarheid, benodigde procedures en afstemming met de omgeving. Bij positieve uitkomst wordt samen met de buurtbewoners bekeken hoe de locaties verder tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht