Utrecht pakt losergedrag aan

De komende jaren gaat de gemeente Utrecht nog meer werk maken van het aanspreken van mannen en jongens over straatintimidatie en grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen. Dat staat in het Actieplan Straatintimidatie 2022-2026, dat vandaag door het college van B en W is vastgesteld. De focus ligt op deze groep omdat veruit de meeste daders hiervan mannen zijn. Ook maakt de gemeente het melden van straatintimidatie gemakkelijker. Op basis van de meldingen kunnen nog gerichter fysieke aanpassingen gedaan worden, waardoor het gevoel van veiligheid op straat wordt vergroot.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Bijna 80% van de Utrechtse jonge vrouwen krijgt te maken met intimidatie op straat. Dit is een onacceptabel hoog percentage waarvoor we niet moeten wegkijken. Dit zorgt ervoor dat vrouwen zich aanpassen, bijvoorbeeld door zich anders te kleden of door ’s avonds een andere route naar huis te nemen. Waar eerst werd gekeken hoe we vrouwen weerbaarder konden maken, spreken we nu mannen en jongens aan. Op die manier worden zij, in plaats van het probleem, een belangrijk deel van de oplossing.”

Om het hardnekkige probleem van straatintimidatie aan te pakken, is bewustwording essentieel. Zowel bij potentiële daders als bij omstanders. Met voorlichting en bewustwordingscampagnes wil de gemeente onder de aandacht brengen dat dit gedrag niet normaal is. Ook gaat de gemeente een module over straatintimidatie toevoegen aan het lesmateriaal van de ‘Vreedzame School’ voor het primair onderwijs en betrekt de gemeente sportclubs bij de aanpak, bijvoorbeeld door het inzetten van rolmodellen uit de sportwereld bij campagnes. Daarnaast wordt er dit jaar een start gemaakt met de ontwikkeling van een toolkit voor professionals en sleutelfiguren zodat zij handvatten krijgen hoe zij het beste kunnen omgaan straatintimidatie

Aanpak op straat

Vanaf november 2022 introduceert de gemeente Utrecht een nieuw meldingssysteem, waarmee het voor slachtoffers van straatintimidatie nog gemakkelijker wordt om hier melding van te maken. Op basis van deze maatregelen kan de gemeente vervolgens gerichte maatregelen treffen op locaties waar straatintimidatie (relatief vaak) voorkomt. Bijvoorbeeld door het anders inrichten van de openbare ruimte, het opschroeven van de straatverlichting en het gerichter inzetten van handhaving en jongerenwerk. Omdat ook omstanders een grote rol spelen bij het tegengaan van straatintimidatie, worden met acties in de wijken en omstandersinterventie-workshops buurtbewoners betrokken bij het belang van melden en hoe om te gaan met intimiderend gedrag.

Strafbaarstelling

Straatintimidatie is een diepgeworteld maatschappelijk probleem. Om de maatschappelijke norm op lange termijn écht te veranderen, is het van belang om duidelijke normen en grenzen te stellen. Het strafbaar stellen van straatintimidatie en het handhaven hierop zijn van groot belang. We zijn daarom blij dat de minister van Justitie en Veiligheid in haar nieuwe wetsvoorstel seksuele intimidatie in het openbaar strafbaar stelt. Bij het tegengaan van intimidatie op straat zien wij ook een rol voor onze boa’s. Over de uitwerking van het wetsvoorstel blijven we graag in gesprek met de minister.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht