Utrecht presenteert plan voor bereikbaarheid regio

Er is een forse investering nodig om de stad en regio Utrecht ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, en om alle woningen te bouwen die nodig zijn. Tot 2022 investeert Utrecht in het slimmer benutten van alle bestaande wegen en fietspaden. Daarna is een nieuw Openbaar Vervoer (OV)-netwerk rondom en in de stad Utrecht nodig met knooppunten. En in de jaren na 2030 volgen mogelijk nog meer uitbreidingen voor fiets, OV en auto.

Utrecht is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het aantal arbeidsplaatsen, inwoners en bezoekers aan Utrecht groeit en daarmee neemt ook het verkeer toe. Tot 2040 moeten in de provincie Utrecht ruim 140 duizend woningen worden gebouwd. Het grootste deel daarvan komt in de stad Utrecht. Het aantal banen in de provincie groeit naar schatting met 100 duizend tot 2040.


Alle voorstellen voor de bereikbaarheid staan in  het plan U Ned van het Rijk, provincie, gemeente Utrecht en U10 gemeenten. Dat plan wordt op 4 juni gepresenteerd aan ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven. Dan wordt ook een financiĆ«le bijdrage van het Rijk gevraagd. In het plan staat hoe een nieuw vervoersnetwerk er in Utrecht uit moet gaan zien: een nieuwe OV-ring rond de stad met knooppunten waar een betere verbinding tussen fiets en OV of auto en OV komt. Ook beschrijft het plan hoe de bouw van 120.000 nieuwe woningen en de economische ontwikkeling hand in hand moet gaan met maatregelen die de bereikbaarheid van de regio Utrecht verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat Utrecht prettig blijft om te wonen, werken en bezoeken. Het nieuwe netwerk moet in 2040 klaar zijn.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht