Utrecht scherpt subsidie voor toevoegen woningen aan

De subsidie voor het toevoegen van nieuwe woningen door panden om te bouwen, gaat voortaan alleen nog naar projecten die sociale huurwoningen of middenhuurwoningen opleveren. Ook moet het project gericht zijn op het maken van woonruimte voor kwetsbare of bijzondere doelgroepen of op wonen boven winkels. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor de subsidieregeling ‘Fonds Toevoegen Woonruimte’ per 1 april 20201 aangepast.

Het college wil dat de subsidie kleinschalige transformatie naar woningbouw stimuleert. De subsidie gaat daarom alleen naar projecten met maximaal 25 sociale huur- of middenhuurwoningen, die voor 20 jaar in die categorie worden verhuurd. Bovendien gaat de subsidie alleen naar projecten, waarvan realisatie door de markt niet vanzelfsprekend is; namelijk woningen voor bijzondere/kwetsbare doelgroepen en/of wonen boven winkels.

Aanvragen die zich richten op bijzondere/kwetsbare doelgroepen moeten de woning voor de duur van minimaal vijf jaar aanbieden aan een dergelijke doelgroep. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan mensen met een (zintuigelijke) beperking, jongvolwassenen, jongeren die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Bij het toevoegen van woningen in panden boven winkels hoeft men niet te voldoen aan de eis dat de woningen verhuurd moeten worden aan kwetsbare of bijzondere doelgroepen, maar dat mag natuurlijk wel.

Kees Diepeveen, wethouder wonen: “De regeling is aangepast, omdat bleek dat de subsidie niet altijd terecht kwam bij projecten die de subsidie ook echt nodig hadden. De aanpassingen zorgen voor een meer gerichte inzet van de subsidie, waardoor kleinere projecten voor betaalbaar wonen die zich richten op kwetsbare of bijzondere doelgroepen en wonen boven winkels meer kans krijgen.”

In lijn daarmee is ook de minimale oppervlakte-eis die gold voor het aanvragen van subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar beneden bijgesteld van 1.000 m2 naar 300 m2. De subsidie is maximaal € 10.000,00 per zelfstandige woonruimte die wordt gerealiseerd met een maximum van
€ 50.000,00 per gebouw en per aanvraag. Voor een haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van transformatie naar een woonfunctie wordt maximaal € 7.500,00 subsidie verleend.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe regeling vanaf 1 april op de website van de gemeente Utrecht.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht