Utrecht staat open voor nieuwe opvangplekken asielzoekers

Het college is bereid in de toekomst de opvang van asielzoekers uit te breiden met circa 250 tot 300 nieuwe plekken. Daarvoor is de Aanpak Plan Einstein het uitgangspunt: een azc met gezamenlijke activiteiten en cursussen voor buurtbewoners en vluchtelingen. Een plek in de stad waar asielzoekers en Utrechtse inwoners samenwonen en leven.

Wethouder Asiel en Integratie Maarten van Ooijen: “Utrecht wil als stad van mensenrechten ook in de toekomst een bijdrage blijven leveren aan de opvang van vluchtelingen. Een uitbreiding van (flexibele) opvangcapaciteit ligt in het verlengde van de groei van de stad. De positieve ervaringen met Plan Einstein gebruiken we om huisvesting te bieden aan andere woningzoekenden zoals jongeren of alleenstaanden. Deze positieve manier van integratie biedt zowel bewoners van een azc als wijkbewoners kansen om samen verder te werken aan hun toekomst.” 

Nieuwe locaties
Het college beschrijft in het voorstel aan de gemeenteraad hoe toekomstige opvanglocaties in de stad worden vormgegeven. Via een (digitaal) bewonerspanel en stadsgesprekken met inwoners, vluchtelingen, statushouders en andere belanghebbenden is input geleverd aan het voorstel zoals dat er nu ligt. Op dit moment zijn er geen locaties in beeld. Een eventuele nieuwe locatie moet op het gebied van wonen, flexibel ingevuld kunnen worden, afhankelijk van een toename of terugloop van het aantal asielzoekers.

Plan Einstein
Utrecht heeft voor de opvang van vluchtelingen de laatste jaren goede ervaringen opgedaan met de vernieuwende aanpak Plan Einstein. In 2015 was sprake van een toename van vluchtelingen uit met name Syrië. Vanuit die vraag is Utrecht in 2016 gestart met de tijdelijke opvang Plan Einstein in Overvecht met onder meer subsidie van de EU. Deze succesvolle aanpak is eind 2018 voortgezet in Oog in Al, naast het bestaande azc aan de Joseph Haydnlaan. Een evaluatie van Plan Einstein is uitgevoerd door Oxford University. Het uiteindelijke evaluatie rapport (The Utrecht Refugee Launchpad Evaluation) en de samenvatting daarvan zijn te vinden op deze website.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht