Utrecht start als eerste gemeente met NIX 18-controles op alcohol bij thuisbezorgdiensten

Uit landelijk onderzoek van bureau Nuchter in 2016 bleek dat slechts 2% van de thuisbezorgdiensten zich houdt aan de naleving van NIX18. Reden voor de gemeente Utrecht om vanaf nu ook te starten met controles van deze thuisbezorgdiensten en deze branche mee te nemen in nalevingsonderzoeken. Utrecht is de eerste gemeente die hier mee begint.

De thuisbezorgdiensten zijn in vergelijking met branches zoals slijterijen en supermarkten nog het ondergeschoven kindje. Het gaat om een relatief nieuwe sector waar doorgaans nog geen controle op is door gemeenten. In Utrecht gaat daar vanaf nu verandering in komen. Door controles wil de gemeente dat ook thuisbezorgdiensten bewuster omgaan met NIX18. Het beschermen van de gezondheid van de Utrechtse jeugd en jongvolwassen staat hierin voorop.

Naleving
In Utrecht gaat het steeds beter met de naleving rond NIX18 bij bedrijven. Dit blijkt uit het nalevingsonderzoek van onderzoeksbureau Objectief uit 2018. De resultaten van naleving op NIX18 per branche zijn: slijterijen 88%, supermarkten 73%, horeca 57%, sportverenigingen 30% en cafetaria’s 24%. De aanpak op de naleving van NIX18 is in Utrecht vormgegeven door een samenwerking tussen gemeente en horecabedrijven (Stichting NIX18). Deze aanpak wordt in het preventieakkoord van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als voorbeeld aangehaald. Koninklijke Horeca Nederland zal zich inzetten om samen met tien representatieve gemeenten deze aanpak in gang te zetten.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht