Utrecht steeds duurzamer ingericht

De gemeente wil dat iedereen die in Utrecht de deur uitstapt, in een prettige en gezonde omgeving terecht komt. Die omgeving wordt steeds duurzamer ingericht met het oog op de toekomst en klimaatveranderingen. Door een duurzame energievoorziening, door grondstoffen opnieuw te gebruiken en door schoon vervoer, blijft de lucht gezond en vermindert de CO₂-uitstoot in de stad. De resultaten zijn te lezen in het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Energie van de stad over 2019.

Zonnepanelen
Op 13 procent van alle daken in Utrecht lagen in 2019 zonnepanelen. Dat is ruim een derde meer dan de 9,5 procent in 2018. Vooral particulieren hebben zonnepanelen op hun dak gelegd. Dit is een mooi resultaat dat bijdraagt aan het doel om in 2025 op 20 procent van alle daken zonnepanelen te hebben. Het aantal laadpunten in de stad groeide in 2019 van 1456 tot 1607. Een groei van 10 procent. Ook nam het aantal elektrische voertuigen toe met 37 procent. Eind 2019 waren dat er 7175 in Utrecht. Verder was 95 procent van de nieuwbouw aardgasvrij.

Groene daken
In 2019 werden 69 groene daken aangelegd, met een totale oppervlakte van 3.623 m2. Dit is vooral door inwoners gedaan. In 2019 was er extra veel aandacht voor groene daken doordat bushokjes met  groene daken in de stad zijn geplaatst. Een groen dak is goed voor het opvangen van regenwater, isolatie in de winter, verkoeling in de zomer én voor de biodiversiteit.

Vervoer
In Lage Weide is vorig jaar een hub voor schoon goederenvervoer geopend. Dat is een positieve ontwikkeling waardoor het vervoer van goederen naar de binnenstad steeds schoner kan en geen zware vrachtauto’s hoeven te worden ingezet. Van de gemeentelijke voortuigen is 40 procent elektrisch of hybride. Verder blijft Utrecht koploper in Nederland met het aantal deelauto’s. In 2019 was het aantal deelauto’s 1209 per 100.000 inwoners. In totaal zijn er 4265 deelauto’s in de stad.

Groene stroom
100 procent van de stroom die de gemeente in 2019 heeft ingekocht, bestond uit groene stroom, afkomstig van windenergie. Deze stroom is nodig voor de openbare verlichting in de gemeente, het stadskantoor en andere gemeentelijke gebouwen, zoals zwembaden. De gemeente sloot in 2019 een contract af met Greenchoice om de eigen elektra volledig duurzaam in te kopen.

Natuur, groen en dieren
Van alle Utrechters is 72 procent (zeer) tevreden over het groen in de buurt, zoals grasveldjes en bomen. Per huishouden is er 107 m2 openbaar groen en water beschikbaar in 2019. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal m2 in 2018.

In 2019 zijn in tien gebieden in de stad natuurinventarisatie-excursies gedaan in gebieden waar nog weinig gegevens van bekend zijn. Er werden een aantal bijzondere soorten gevonden zoals wilde bijen, wespen en zweefvliegen die niet eerder in de stad of provincie zijn waargenomen. Vooral braakliggende terreintjes en kruidenrijke bermen zijn belangrijk voor deze soorten. Dat laat zien dat het ecologisch beheer in Utrecht zijn vruchten afwerpt voor meer biodiversiteit in de stad.

Het aantal dieren dat is opgevangen door dierenopvangcentra was ruim 3600 in 2019. Verreweg de meeste dieren waren vogels en werden door de Vogelopvang opgevangen.

Duurzaam stadhuis
De gemeente gaat al haar eigen vastgoed voor 2040 verduurzamen. In 2019 werden vier energieneutrale gebouwen opgeleverd, zoals de bibliotheek en wijkcentrum in Leidsche Rijn Centrum en het kleedgebouw de Nieuwe Lunet bij Sportpark Olympus. Samen met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht zijn het kindcentrum Haarzicht in Vleuten en het gebouw voor speciaal onderwijs Fier in Tuindorp energieneutraal gebouwd. Daarnaast is het monumentale stadhuis in de binnenstad vorig jaar gerestaureerd tot een duurzaam gebouw. In een drukbezochte informatiebijeenkomst deelde de gemeente de kennis die daarbij is opgedaan met eigenaren van monumentale panden in Utrecht.

Meer weten? Zie www.utrecht.nl/duurzamestad. Meer details zijn te lezen in de rapportages. Het Duurzaamheidsverslag 2019 en de Voortgangsrapportage Energie zijn ook online te bekijken in een toegankelijke vorm.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht