nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht start met het opstellen van de eerste tien locatieprofielen voor buitenevenementen. De locatieprofielen geven duidelijkheid over mogelijkheden voor buitenevenementen op bijvoorbeeld pleinen en parken in de stad. Zo’n profiel biedt organisatoren duidelijkheid over wat een locatie te bieden heeft aan voorzieningen, zoals elektra en water. Daarnaast gaat het profiel in op onder meer het aantal evenementen per jaar, muziekgeluid, ecologie en bereikbaarheid. De komende maanden gebruikt Utrecht voor onderzoek en gesprekken met organisatoren en bewoners over de inhoud van de locatieprofielen.

“Utrecht en evenementen horen bij elkaar. De stad groeit en ook in de toekomst is het belangrijk dat evenementen en Utrecht bij elkaar blijven passen. Zo houden we de stad levendig en voor iedereen. Ik ben blij dat we verder gaan met de locatieprofielen voor buitenevenementen, en zo duidelijkheid bieden over wat wel en niet kan op verschillende locaties in de stad.”, zegt wethouder Eva Oosters (Evenementen).

Locaties

De gemeente start met het opstellen van locatieprofielen voor de volgende tien locaties: Domplein, Griftpark, Julianapark, Lucasbolwerk, Máximapark (activiteitenveld), Park Lepelenburg, Park Transwijk, Recreatiegebied Strijkviertel, Stadhuisplein en Wilhelminapark. De gemeente doet eerst ervaring op met de eerste tien locatieprofielen. Overige locaties volgen dan later.

Onderzoek, participatie en planning

In 2018 en 2019 zijn concept-locatieprofielen voor evenementen opgesteld. Door het coronavirus is de besluitvorming daarover uitgesteld. Nu actualiseert de gemeente de onderzoeken die destijds gedaan zijn en wordt er waar nodig aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en ecologie. Ook start de gemeente de participatie waarbij er gebruik gemaakt wordt van de inbreng die bewoners, organisatoren en bezoekers eerder in 2018 en 2019 gaven. De planning is dat de eerste tien locatieprofielen eind 2023 worden gepresenteerd. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht