Utrecht stelt voorwaarden vast voor verkoop monumentale panden

Het college heeft de voorwaarden vastgesteld voor de verkoop van 225 huurwoningen en 14 bedrijfsruimten in monumentale panden van Stadsherstel Midden-Nederland (SHMN), een dochterbedrijf van woningcorporaties Mitros en de Alliantie. Zo is met Mitros afgesproken dat de woningen de komende tien jaar niet zonder toestemming van de gemeente mogen worden doorverkocht en dat een deel van de woningen moet gaan vallen in de middenhuur. De meeste woningen blijven in de huidige huurcategorie vallen en ook voor zittende huurders verandert weinig; de huurcontracten blijven van kracht.

 

135 van de 225 woningen blijven sociale huur, 54 blijven in de middenhuur of vrije sector. De overige 36 woningen kunnen op termijn verschuiven van de sociale huur naar de middenhuur of vrije sector. 91 van de 225 woningen zijn onzelfstandig; 65 hiervan blijven sociale huur. Van de overige 26 kunnen tien woningen op termijn worden omgezet tot zelfstandige woningen. Zestien eenheden in drie grotere monumentale panden met woongroepen kunnen verschuiven naar de middenhuur of vrije sector.

Utrecht heeft met de verkoop ingestemd omdat de onderhoudslasten van deze monumentale panden veel hoger liggen dan die van reguliere sociale huurwoningen. De huuropbrengsten zijn onvoldoende om het onderhoud te bekostigen. Het beheren van monumenten behoort daarmee niet tot de kerntaak van corporaties.  Mitros investeert de opbrengst van de verkoop in verdere uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad in de stad.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht