Utrecht steunt creatieve makers bij professionalisering

Utrecht trekt extra geld uit om veelbelovende makers en culturele initiatieven de ruimte te bieden zich verder te professionaliseren. Het gaat om creatieve makers zoals theatermakers, startende gezelschappen, dans- en muziekinitiatieven en nieuwe festivals, die al eerder subsidie van de gemeente hebben ontvangen. Zij moeten als stichting in Utrecht gevestigd zijn en niet langer dan zes jaar bestaan. De subsidie bedraagt maximaal 7.000 euro per aanvrager. Voor 2019 stelt Utrecht een bedrag van 100.000 euro beschikbaar.

De subsidie is bedoeld om Utrechtse makers en initiatieven de ruimte te geven een volgende stap te zetten in hun professionalisering. Het geld kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van een meerjarenvisie of ondernemingsplan, voor het versterken van de zakelijke en organisatorische kwaliteiten en of het vergroten van kennis door bijvoorbeeld het volgen van een cursus. Met deze professionalisering wordt de groei en continu├»teit ondersteund. In hun subsidieaanvraag moeten de makers en initiatieven aangeven wat zij nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Student en Starter, D66, GroenLinks, SP, VVD en CU dienden tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een motie in voor ondersteuning van makers met ambities en mogelijkheden om te groeien.

Bijdrage aan culturele leven
Voor de groep creatieve makers die voor de subsidie in aanmerking komt, kan deze ondersteuning een opstapje zijn naar het aanvragen van hun eerste meerjarige subsidie voor de cultuurnotaperiode 2021-2024. Zo'n zestig culturele instellingen in de stad ontvangen deze meerjarige subsidie. Het voortbestaan van talentvolle makers en culturele initiatieven die nog geen meerjarige subsidie krijgen is belangrijk. Zij zorgen voor een vernieuwend, veelzijdig en dynamisch cultureel leven in onze  groeiende stad.

Aanvragen
De aanvragen moeten voor 1 februari 2019 zijn ingediend via het online subsidieloket van de gemeente. De activiteiten waarvoor het geld wordt aangevraagd moeten in 2019 plaatsvinden. Nieuwe creatieven die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, maar wel een bijdrage leveren aan het culturele leven in de stad, komen wellicht wel in aanmerking voor eenmalige projectsubsidie. Meer informatie over de subsidie en hoe deze aan te vragen is te vinden op deze pagina: http://www.utrecht.nl/subsidieprofessionaliseringcultuur.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht