Utrecht stopt met gebruik Xen Tari tegen eikenprocessierups

De gemeente Utrecht stopt met het gebruik van bestrijdingsmiddel Xen Tari tegen de eikenprocessierups. Ook wordt het gebruik van nematoden afgebouwd. Deze middelen doden meerdere soorten rupsen. Dat heeft ook negatieve gevolgen voor diersoorten die deze rupsen eten. Stoppen met de inzet van bestrijdingsmiddelen is onderdeel van de meer natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups van de gemeente.

Kees Diepeveen, wethouder openbare ruimte: “Vorig jaar zijn we gestart met de natuurlijkere aanpak van de eikenprocessierups. Toen gebruikten we nog op 7 locaties Xen Tari, en op 12 andere locaties nematoden. Dit jaar gebruiken we op slechts 8 locaties nematoden en met Xen Tari stoppen we helemaal. De eerste zichtbare stappen in de natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups zijn hiermee gezet.
Op 4 locaties passen we ons maaibeleid aan. We maaien dan eerder of later in het seizoen om planten, bloemen en kruiden de kans te geven te groeien. En dat is nodig om de natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken, zoals gaasvliegen en wespen. Op vier andere locaties met veel eiken onderzoeken we of en hoe we het groen kunnen aanpassen.”  

Nestkasten
Een ander onderdeel van de natuurlijke aanpak is een driejarige pilot met nestkasten voor koolmezen en pimpelmezen die de rups eten. De pilot startte in 2019. Zo’n 50% van de nestkasten werd toen gebruikt door mezen. In 2020 nam het aantal mezen toe. Op de Brailledreef was 65% van de nestkasten bezet, op de Zandlaan zelfs 85%. En er werden minder nesten met eikenprocessierupsen waargenomen. De nestkasten lijken dus een positieve bijdrage te leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups. De gemeente blijft dit monitoren en verwacht de resultaten na het seizoen van 2021. Bewoners die zelf in een straat wonen met veel eiken, kunnen ook een nestkast aan hun eigen muur of gevel hangen om zo mee te helpen met de bestrijding.

Bestrijding nodig
De eikenprocessierups is een risico voor de volksgezondheid en de gezondheid van dieren. Daarom is bestrijding nodig. Op sommige locaties gebeurt dat vooraf om de risico’s zoveel mogelijk in te perken. Op andere locaties zuigt de gemeente de nesten weg. Drukke plekken krijgen de eerste prioriteit, zoals rond scholen, kinderdagverblijven en ziekenhuizen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht