Utrecht verhoogt subsidie voor toegankelijkheid tijdelijk naar 100%

Utrechtse bedrijven en organisaties die werken aan toegankelijkheid kunnen per 20 mei 2020 100% subsidie ontvangen met een maximum van €20.000 per aanvraag. De subsidie kan gebruikt worden voor zowel fysieke als sociale maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren, bijvoorbeeld het verwijderen van een drempel of plaatsen van een automatische deur, maar ook om het organiseren van een training voor personeel om gasten met een beperking te verwelkomen. Alle inwoners van Utrecht moeten zich welkom voelen, juist ook straks wanneer bezoek aan bedrijven en organisaties weer mogelijk is.

Vanaf 1 januari 2020 werd 70% van de kosten voor het werken aan toegankelijkheid vergoed. De gemeente is sindsdien samen met partners in de stad concreet verder gegaan met de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Eén van de maatregelen is een subsidie voor Utrechtse bedrijven en organisaties. Na overleg met de verschillende bedrijven en organisaties in de stad is besloten om de subsidie voor de rest van het jaar te verhogen naar 100%.

Subsidieaanvraag
Aanvragen kunnen worden ingediend voor 15 juni, 1 september of 1 november. In 2021 en 2022 zijn er elk jaar in totaal drie subsidierondes. De subsidie in 2021 en 2022 zal maximaal 50% van de kosten zijn met een maximum van € 20.000 per aanvraag. Meer informatie of het aanvragen van subsidie staat op www.utrecht.nl/subsidietoegankelijkheid.

Samen met de stad
Voor een toegankelijke stad werkt de gemeente samen met inwoners, belangenorganisaties, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Het VN-verdrag Handicap trad in 2016 in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Utrecht is één van de 25 ‘koplopergemeenten’ die werken aan het VN-verdrag handicap. Meer informatie over toegankelijkheid in Utrecht staat op www.utrecht.nl/vnverdraghandicap.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht