Utrecht vernieuwt specialistische jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2020 zijn er voor alle Utrechtse kinderen en gezinnen specialistische teams voor jeugdhulp in de buurt. Zo sluit de gemeente aan op wat kinderen en gezinnen hebben aangegeven belangrijk te vinden: zorg dicht bij huis, op maat en overzichtelijk. Of, zoals een van de kinderen in de kinderconsultatie zei: “bij je thuis als je dat handig vindt”. De teams werken nauw samen met het buurtteam, school, huis- en jeugdarts. De aanbesteding specialistische jeugdhulp die vandaag start, gebruiken we om deze belangrijke vernieuwingen door te voeren. Utrecht geeft jongeren ook in de aanbesteding een stem.

Ouders vinden het vaak lastig om goede en passende zorg voor hun kind te vinden. Meestal zijn er ook meerdere organisaties betrokken bij de zorg van een kind. De samenwerking en verbinding tussen deze partijen kan beter. Vanaf 2020 werken professionals zoals de orthopedagoog, systeemtherapeut en (GZ-)psycholoog in alle Utrechtse buurten. Dat maakt een intensieve samenwerking mogelijk met het gezin en andere betrokkenen, zoals de huisarts, het buurtteam, school, sportclub, familie en vrienden. Een specialist kan bijvoorbeeld meedenken met de gezinswerker van het buurtteam, zonder dat er een verwijzing of overdracht nodig is. Hulp en ondersteuning wordt eenvoudig, tijdig en zo intensief als nodig geboden. De zorg kan op school, thuis of op de voetbalclub in de buurt geboden worden. Met deze verandering organiseert Utrecht de jeugdzorg eenvoudig en meer samenhangend.

Opgroeien in een gezin
Met de aanbesteding werkt Utrecht  ook aan de ambitie om alle Utrechtse kinderen op te laten groeien in een gezin, bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving. In het eigen gezin waar dit kan, in een andere gezinsvorm zoals bijvoorbeeld een pleeggezin wanneer dit nodig is.

Specialistische teams
De specialistische teams in de buurt bieden kinderen, jongeren en hun ouders hulp die aanvullend is op de basiszorg van huisartsen, jeugdartsen en buurtteams. De professionals in deze teams worden in overleg met ouders en jongeren ingeschakeld door de huis- of jeugdarts, het buurtteam of SAVE (Samen Veilig Midden-Nederland) wanneer een kind meer of andere zorg nodig heeft dan zij kunnen bieden.

Wij zoeken partners
De gemeente zoekt één tot vier zorgpartners die vanaf 1 januari 2020 deze opgaven in de praktijk brengen, die hierbij ook de opdracht hebben om vrijgevestigden in te zetten. De gemeente Utrecht kiest ervoor om de aanbesteding dialooggericht verder uit te werken. Dat betekent dat we onder andere jongeren, onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en het buurtteam Jeugd en Gezin betrekken. We hopen uiterlijk 1 juli 2019 de zorgpartners te selecteren, zodat er voldoende tijd is voor een goede overgang naar de nieuwe situatie.

Meer informatie over de aanbesteding vindt u op www.utrecht.nl/inkoop2020jeugd.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht