Utrecht verruimt de TONK-regeling

Utrecht verruimt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het wordt voor Utrechters, die door corona minder inkomsten hebben, makkelijker om de eenmalige bijdrage aan te vragen. Met de nieuwe regeling hebben Utrechters met een inkomensdaling vanaf 15% recht op de TONK in plaats van 25%. Hierdoor komt een grotere groep Utrechters in aanmerking voor de regeling. Daarnaast kan een deel van de TONK-aanvragers hierdoor een hogere vergoeding verwachten.

De verruiming gaat vanaf 25 mei in met terugwerkende kracht. Ook voert Utrecht 4 maximumbedragen in: € 750, € 1.500, € 2.250 en € 3.000. Voorheen golden er slechts twee bedragen: € 750 en € 1.500. Utrecht hanteert geen vermogenstoets. Zo is er een ruimhartige en snelle beoordeling van de aanvragen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de woonkosten. De twee nieuwe, hogere bedragen zijn toegevoegd om Utrechters met zeer hoge woonkosten beter te helpen. Voor een deel van de mensen die al TONK hebben ontvangen geldt dat ze een hogere vergoeding krijgen. Daarvoor hoeven deze mensen niets te doen, ze krijgen vanzelf bericht en een bedrag op hun rekening. 

Wethouder Linda Voortman (Werk & Inkomen): “Utrechters die vanwege corona minder inkomsten hebben, meld u bij de gemeente. Het maakt niet uit of je een baan hebt, student bent of flexwerker. Met deze verruiming hopen we dat meer Utrechters zich melden en we hen goed kunnen helpen”. 

Vergelijkingsmaand inkomen verschillend
De inkomensdaling wordt berekend door te kijken naar het inkomen vóór corona en die te vergelijken met het inkomen van nu. In principe wordt voor het inkomen vóór corona naar het inkomen van januari 2020 gekeken. Daar staat tegenover dat dit niet voor iedereen een handige maand is om mee te vergelijken. Dit komt door mogelijk seizoenswerk in de horeca- of evenementenbranche. Of een flexwerker die in januari 2020 vrij had en daardoor geen inkomen had. In die situaties kunnen mensen de gemeente vragen om het inkomen met een andere periode te vergelijken. Op www.utrecht.nl/tonk staat hoe.

Wat is de TONK? 
TONK is een eenmalige bijdrage voor alle Utrechters die minder inkomsten hebben als gevolg van corona. Dat kan gaan om minder inkomsten uit een baan, uitkering of onderneming. Dit is een bijdrage aan de huur, hypotheek, servicekosten of betaling aan de VvE. Er hoeft geen belasting betaald te worden over de vergoeding. Ook hoeft er later niets terugbetaald te worden, ook niet als het inkomen later toch stijgt of bij verhuizing. Een aanvraag kan gedaan worden voor maximaal 6 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Tot 1 mei 2021 zijn er in Utrecht 359 aanvragen ingediend. 
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht