Utrecht verruimt regels giften in de bijstand en past witgoedregeling aan

Utrecht verruimt twee regelingen om mensen met een laag inkomen te helpen rondkomen. Bijstandsgerechtigden mogen giften tot 1000 euro houden. En de bijzondere bijstand voor het vervangen van witgoed wordt een gift in plaats van een lening. Dit laatste geldt voor Utrechters met een inkomen tot het sociaal minimum. Bij beide regelingen blijft de gemeente oog houden voor de persoonlijke situatie en maatwerk bieden. Bijvoorbeeld als een gift hoger is of als iemand een hoger inkomen heeft.

Wethouder Linda Voortman: “We zien al jaren dat mensen die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of een minimum inkomen moeite hebben met rondkomen en meedoen. Door de regels voor het ontvangen van giften te verruimen geven we hen meer lucht, zodat zij bijvoorbeeld een keer boodschappen kunnen krijgen van een vriend of familielid. Daarnaast passen we de regeling voor witgoed aan. Die wordt standaard een gift voor mensen met een minimuminkomen. Zo hebben we oog voor de leefwereld van Utrechters”. 

Inwoners met een bijstandsuitkering een gift krijgen, mogen deze houden. Het gaat om giften van bijvoorbeeld familie of vrienden. Deze standaard vrijlating geldt ook voor maandelijkse bedragen tot 100 euro per maand, met een maximum tot 1000 euro. Voor hogere giften blijft de gemeente per situatie kijken of ze deze kan vrijlaten. In het verleden werd bij een gift per situatie bekeken of deze vrijgelaten kon worden of moest worden gekort op de uitkering. Het standaard vrijlaten tot 1000 euro geeft Utrechters meer duidelijkheid.

Witgoedregeling
Utrechters met een inkomen op bijstandsniveau hebben recht op bijzondere bijstand wanneer hun koelkast of wasmachine het onverwachts begeeft en er geen spaargeld is voor een nieuwe. Vanaf nu krijgt deze groep mensen de bijzondere bijstand voor witgoed standaard als gift. Voor inwoners met een hoger inkomen, blijft de gemeente kijken naar de persoonlijke situatie en biedt maatwerk. In de oude regeling kregen zij voor deze kosten een sociale lening en was dit bedrag alleen in bijzondere situaties een gift. Bijvoorbeeld vanwege andere schulden. 
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht