Utrecht verruimt regels giften in de bijstand

Utrechters met een bijstandsuitkering mogen voortaan giften tot 1200 euro per jaar houden en zijn niet meer verplicht om giften tot dit bedrag bij de gemeente te melden.

 

Ook laat de gemeente Utrecht het maximumbedrag van €100 per maand los bij periodieke giften. Het maakt niet uit of een gift eenmalig is of dat het gaat om meerdere kleine giften, zolang het in het hele jaar niet meer is dan €1200. Komen giften wel boven de €1200 uit, dan past de gemeente altijd maatwerk toe. Dan wordt per geval gekeken of de inwoner de giften mag houden.

Boodschappen of een verjaardagscadeau
Wethouder Linda Voortman: “Met deze ruimere regels bieden we vertrouwen en duidelijkheid. We zien dat het ontvangen van giften veel stress oplevert bij mensen met een uitkering die elke dag moeite hebben om rond te komen. Het gaat vaak om kleine bedragen. Ze twijfelen of ze het moeten melden als een familielid een keer de boodschappen betaalt of geld geeft om een openstaande rekening te betalen. Of ze zijn bang dat een verjaardagscadeau invloed heeft op hun uitkering. Door de regels te verruimen nemen we deze onnodige stress weg en sluiten we aan op de leefwereld van Utrechters.”

Verdere verruiming
Met dit nieuwe beleid verruimt de gemeente Utrecht een eerdere, tijdelijke richtlijn die gold sinds november 2020. Toen gold voor giften een maximumbedrag van €100 per maand en een totaal van €1000 per jaar.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht