Utrecht versnelt diervriendelijk bouwen

Bij de verkoop van gemeentegrond moeten ontwikkelaars die op deze grond gaan bouwen voortaan diervriendelijk bouwen. Utrecht heeft deze eis ingevoerd om ervoor te zorgen dat er in de stad voldoende nestplekken beschikbaar blijven voor vogelsoorten zoals huismus en gierzwaluw. Dit zorgt voor meer leefgebied voor dieren in de stad, waardoor we de stad op een gezonde manier verdichten en vergroenen.

Bij gronduitgifte voor eengezinswoningen met tuinen zijn huismusnestkasten verplicht, bij hoge gebouwen moeten gierzwaluwnesten of vleermuiskasten komen, afhankelijk van de nabijheid van een waterrijk of groen gebied. Utrecht trekt daarnaast op met de ontwikkelaars van landelijke toetsingsinstrumenten voor duurzaam bouwen om de manier van diervriendelijk bouwen concreet vorm te geven en meetbaar te maken. Hierdoor moet diervriendelijk bouwen niet alleen in Utrecht de norm worden, maar ook in andere steden onderdeel van aanbestedingen worden. Een puntenmethode hiervoor verwachten we eind 2019.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht