Utrecht vraagt rijksbijdrage aardgasvrij Overvecht-Noord

De gemeente Utrecht heeft bij het Rijk subsidie aangevraagd voor het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord. Het Rijk stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor twintig wijken in Nederland, die in 2018 kunnen starten. De rijksbijdrage is bedoeld voor gemeenten die samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders en energieleveranciers een bestaande wijk aardgasvrij willen maken. De aanvraag past bij de ambitie van de gemeente, Stedin, STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties), Eneco en Energie U om toe te werken naar een aardgasvrij Overvecht-Noord in 2030.

Utrecht vraagt zowel voor koopwoningen als voor corporatiewoningen in Overvecht-Noord een rijksbijdrage aan, omdat zij wil leren van de aanpak van verschillende woningtypen en hoe samengewerkt kan worden bij de aanpak van de energietransitie. De aanvraag gaat uit van 372 woningen, waarvan 300 koop- en 72 huurwoningen van Portaal. Eén van de voorwaarden van het Rijk is dat de aardgasleidingen van de voorgedragen woningen uiterlijk in 2022 zijn afgesloten.

Overvecht-Noord
Voor eigenaren van koopwoningen in Overvecht-Noord zijn de meest voor de hand liggende oplossingen voor warmte en energie een aansluiting op stadsverwarming of een ‘all-electric’ woning (dan is een huis voor warmte, warm tapwater en koken volledig afhankelijk van elektrische oplossingen zoals een warmtepomp, zonneboiler of elektrische kookplaat). Voor de huurwoningen zet Portaal in op onder andere nieuwe aansluitingen van elektra, warmtepompen, zonnepanelen en inductiekookplaten. Dit najaar wordt een eerste zicht geboden op de mogelijke warmteoplossingen in Overvecht-Noord per buurt/complex en wat dat betekent voor de aanpak van de woningen.

Bekendmaking top 20
Uiterlijk 1 oktober 2018 maakt het Rijk bekend welke twintig wijken een rijksbijdrage krijgen. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, sluit de gemeente Utrecht een convenant met de betrokken partijen en stelt een subsidieregeling op voor Overvecht-Noord. Particuliere huiseigenaren kunnen daar op vrijwillige basis aanspraak op maken.

Klimaatneutrale stad
Wereldwijd staan we voor de opgave om de CO₂-uitstoot terug te dringen. In Utrecht wordt de CO₂-uitstoot voor een derde deel veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas. Het aardgasvrij maken van bestaande bouw draagt bij aan de ambitie van Utrecht om een klimaatneutrale stad te worden.

Kijk voor meer informatie op: www.utrecht.nl/wonenzonderaardgas/overvecht-noord.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht