Utrecht werkt aan natuurlijkere aanpak van de eikenprocessierups

De gemeente Utrecht gaat komende jaren werken aan een natuurlijkere aanpak van de eikenprocessierups. Voorbeeld is het planten van meer struiken en bloemen die natuurlijke vijanden van de rups aantrekken, zoals sluipwespen en vogels. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen Xen Tari en nematoden wordt afgebouwd. Deze middelen doden meerdere soorten rupsen. Dat heeft ook negatieve gevolgen voor diersoorten die deze rupsen eten.

Kees Diepeveen, wethouder openbare ruimte: “We willen het gebruik van Xen Tari en nematoden zo snel mogelijk beëindigen. Door rond locaties waar eiken staan de biodiversiteit te vergroten en zo natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken, kunnen we de rups op een natuurlijkere wijze bestrijden.”

De gemeente gaat onderzoeken hoe ze kan toegroeien naar een volledige natuurlijke wijze van bestrijding. Diepeveen: "Daarbij gaan we natuurorganisaties betrekken, zoals de Vlinderstichting. Om kennis met elkaar te delen en met elkaar op zoek te gaan naar goede, natuurvriendelijke oplossingen. Denk hierbij ook aan een ander maaibeleid dat voor extra natuurlijke vijanden kan zorgen."

Nestkasten
Utrecht gaat door met de driejarige pilot met nestkasten voor koolmezen en pimpelmezen die de rups eten. De pilot startte in 2019. De nestkasten werden toen goed gebruikt door mezen: ruim de helft was in gebruik. Het is nog niet bekend in welke mate het bijdraagt aan de bestrijding. De gemeente blijft dit monitoren en verwacht de resultaten na het seizoen van 2021. Inmiddels is het aantal nestkasten met 245 uitgebreid.

De eikenprocessierups is een risico voor de volksgezondheid en de gezondheid van dieren. Daarom is bestrijding nodig. Op sommige locaties gebeurt dat vooraf om de risico’s zoveel mogelijk in te perken. Op andere locaties zuigt de gemeente de nesten weg. Drukke plekken krijgen de eerste prioriteit, zoals rond scholen, kinderdagverblijven en ziekenhuizen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht