Utrecht werkt samen met partners aan herstel centrumwinkelgebied

De gemeente Utrecht, Centrummanagement Utrecht (CMU) en Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum (VCOC) hebben een plan gepresenteerd om de oplopende leegstand in de binnenstad aan te pakken.

Het Utrechtse centrum is een plek waar alle Utrechters en bezoekers uit de regio graag komen, elkaar ontmoeten en waar bewoners zich thuis voelen. Om dat zo te houden moet er naast ruimte voor nieuwe retail concepten ook ruimte zijn voor andere functies en voorzieningen, die samen de krimpende winkelfunctie opvangen en versterken. Het kan dan gaan om werk- en ontmoetingsplekken, (maatschappelijke) diensten, ontspanning, groene verblijfsruimten, kunst, onderwijs en cultuur of sport. Dit maken de gemeente Utrecht, CMU en VCOC vandaag bekend.

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “De binnenstad moeten we koesteren omdat die het hart vormt van onze stad, voor bewoners, ondernemers en bezoekers. We constateren, ook als gevolg van de coronacrisis, een toenemende leegstand van winkelpanden en dat baart zorgen. Tegelijkertijd zien we ook dat de vastgoed-, retail- en woningmarkt verandert. Dat alles bij elkaar vraagt een gezamenlijk aanpak. De samenwerking met bewoners en partners in de binnenstad laat zien hoe we elkaar kunnen versterken.”

Morgen Mooier Maken
Onder de noemer Morgen Mooier Maken hebben de gemeente Utrecht, CMU en VCOC de handen ineen geslagen. De partners organiseren zelf initiatieven én gaan in overleg met marktpartijen, organisaties en bewoners om hen uit te nodigen ook met initiatieven te komen die het centrum helpen te revitaliseren en sterker te maken. Op korte termijn willen de partners met name de levendigheid in die straten terugbrengen waar nu leegstand van winkelpanden het straatbeeld versombert. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke activiteiten die in leegstaande panden of in de directe omgeving van deze panden plaatsvinden. Dit kan variëren van kunst in de openbare ruimte, pop-ups van de Utrechtse creatieve maakindustrie, ambacht, nieuw ondernemerschap, culturele evenementen tot “een dag van de wijk”, waarin een Utrechtse wijk zich in het centrum presenteert aan de hele stad.

Perspectief
Initiatieven voor de lange termijn moeten bijdragen aan een duurzamer en meer divers aanbod van het centrum. Bij deze initiatieven ligt de nadruk op het geven van structureel perspectief aan het centrum in combinatie met versterking van de openbare ruimte. De focus ligt in eerste instantie op de kern van het kernwinkelgebied: de Steenweg, Bakkerstraat en Lange Elisabethstraat. De partners presenteren later dit voorjaar hun aanpak.


Arjan Kleuver van Centrum Management Utrecht: “Door ruimte te bieden aan ondernemerschap en gezamenlijk de markt uit te nodigen, zoeken we samen naar nieuwe functies voor de beschikbare ruimte en vergroten op die manier de relevantie van het centrum voor stad en regio“.


Hilko Hartog van VCOC: “Als collectief van vastgoedeigenaren delen we onze kennis met collega vastgoedeigenaren en willen hen op die manier inspireren en helpen bij een duurzame invulling met nieuwe concepten of gedeeltelijke transformatie van hun vastgoed. Daarbij ligt de focus ook op het transformeren van leegstaande etages boven de winkelplinten naar woningen.”

Utrecht sterker en beter uit de crisis
De investering in het Utrechtse centrum is een onderdeel van een breed pakket aan steunmaatregelen van de gemeente Utrecht. Utrecht investeert in een gezonde en veerkrachtige stad om beter en sterker uit de coronacrisis te komen. De maatregelen versterken de bestaanszekerheid, het welzijn en de gezondheid van Utrechters, brengen de economie weer op gang, geven ruimte aan sport en cultuur en investeren in de begeleiding naar werk en opleidingen. Stap voor stap werkt Utrecht zo toe naar een toekomst waarin voluit ruimte is voor leven en werken. Utrecht doet dit samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Meer informatie over beschikbare panden: www.startinhethart.nl.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht