Utrecht wil 3 keer zoveel zonne-energie opwekken

In 2030 wekken zonnepanelen op Utrechtse daken ruim 3 keer zoveel elektriciteit op dan in 2020 het geval was. Dit staat in het nieuwe programma ‘Zon op dak & netoplossingen’ dat het college van b&w vandaag naar de raad stuurde. In het programma staat hoe de gemeente meer zonnepanelen op daken wil stimuleren en tegelijkertijd inzet op innovatieve netoplossingen om de opwek van zonne-energie op grote (bedrijfs)daken mogelijk te maken.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Als gemeente blijven we zonne-energie op kleine en grote daken stimuleren. Bij kleine daken gaan wij VvE’s, eigenaren van monumentale woningen en huiseigenaren met een kleine beurs extra ondersteunen. Bij grote daken richten we ons op bedrijfsdaken en de ontwikkeling van solar carports. Tegelijkertijd zien we dat het huidige elektriciteitsnet vol raakt en netbeheerders hard werken aan het verzwaren van het net. In Utrecht gaan we daarom aan de slag met een aantal innovatieve pilots waarbij de opgewekte energie ter plekke wordt gebruikt of we die slim opslaan.”

Drie keer zoveel opwek

In 2021 lag er op 24% van alle daken in Utrecht zonnepanelen en daarmee was de vorige doelstelling van 20% in 2025 al behaald. Met het nieuwe programma streeft de gemeente naar een opwek in 2030 die ten opzichte van 2020 drie keer zo groot is. De grootste stijging vindt plaats bij grote (bedrijfs)daken, van 45 GWh in 2020 naar 168 GWh in 2030. Daarmee zou op grote daken genoeg energie worden opgewekt voor 70.000 huishoudens.

Net oplossingen

In heel Nederland is er een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Door onder andere de sterke groei van de opwek van hernieuwbare (duurzame) energie, kan het net niet overal de elektriciteitsproductie aan. In opdracht van gemeente Utrecht heeft Royal Haskoning daarom onderzoek gedaan naar de gevolgen van de krapte op het elektriciteitsnet voor de stad en naar mogelijke oplossingen. Uit dit onderzoek blijkt dat een deel van de oplossing zit in het koppelen van opwek en gebruik achter één aansluiting. Dan hoeft de elektriciteit immers niet terug geleverd te worden aan het net.

Grote daken

De gemeentelijke aanpak gaat zich daarom richten op grote daken van bedrijven op bedrijventerreinen en op solar carports. Een solar carport is een overkapping met zonnepanelen op een groot parkeerterrein. Bedrijfsdaken hebben veruit de grootste opwekpotentie binnen de groep grote daken. Ongeveer 70% van het totale dakoppervlak van grote daken in Utrecht is een bedrijfsdak. Vanaf 2023 wordt in de omgevingswet een verplichting voor voor zon-op-dak voor bedrijfsgebouwen mogelijk.  

Wethouder Van Hooijdonk: “Met onze aanpak zullen we eigenaren van bedrijfsdaken ondersteunen. We stellen bijvoorbeeld een adviseur beschikbaar voor bedrijven met grote daken op bedrijventerreinen die kan adviseren over oplossingen voor netcongestie. Als bedrijven echter wel kúnnen maar niet wíllen zullen we de verplichting niet schuwen.”

Sinds oktober 2021 kunnen nieuwe zoninstallaties op grote daken (met een grootverbruikaansluiting) niet meer terug leveren aan het steeds voller rakende elektriciteitsnet in Utrecht. Via nieuwe en innovatieve netoplossingen wil de stad nu zonnepanelen op grote daken toch mogelijk maken. De gemeente werkt hiervoor in pilots samen met onder meer Stedin, provincie Utrecht, bedrijventerreinen en marktpartijen. De pilots richten zich op het koppelen van zonne-energie met laden op bedrijventerreinen, de inzet van batterijen en het ontwikkelen van de eerste E-hub op een bedrijventerrein in de provincie Utrecht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht