Utrecht wil investeren in innovatieve locatie voor film- en beeldcultuur ‘De Machinerie’

Een nieuwe innovatieve plek voor makers, professionals, studenten en liefhebbers op gebied van film en beeldcultuur in Utrecht is een stuk dichterbij. Als het aan het college van b en w ligt, investeert de stad € 3,55 miljoen in De Machinerie; een vernieuwend concept voor experimentele filmvertoningen, beeldcultuur en ruimte voor educatie en mediawijsheid. De locatie aan de Gietijzerstraat in het Werkspoorkwartier moet een levendige uitgaansplek worden voor de omliggende wijken en de stad. De Machinerie heeft bovendien een sterke internationale aantrekkingskracht. Het college van b en w heeft de raad gevraagd een investeringsbijdrage te leveren zodat de betrokken partijen dit vernieuwende concept samen kunnen realiseren.

 

“Talentvolle makers van films, games en interactieve installaties verdienen een plek in onze stad. We zijn heel blij dat de ontwikkelaar van de Werkspoorkathedraal (EWU), ons en de film- en beeldcultuursector deze mogelijkheid biedt. Het unieke aan De Machinerie is dat cultuur, educatie en ondernemerschap onder één dak samenkomen en elkaar versterken. Daarmee ontstaat een inspirerend klimaat voor talentontwikkeling en innovatie”, aldus cultuurwethouder Anke Klein.

Vele partijen maken samen De Machinerie
Bij De Machinerie zit de meerwaarde in de nauwe samenwerking van het Nederlands Film Festival, HIT (Hoogt in Transitie), Fotodok (de internationale plek voor documentaire fotografie) en De Maakruimte (een vernieuwende organisatie die creatieve projecten ontwerpt, ontwikkelt en produceert). Samen richten zij de coöperatieve vereniging De Machinerie op. Op het gebied van educatie en talentontwikkeling werkt De Machinerie samen met een groot aantal partijen in de stad zoals de HKU, creatieve opleidingen in het MBO, Creative Coding, animatoren als Job, Joris & Marieke en Frameorder, bedrijven als Artibite en  Indyvideo en festivalorganisaties als Impakt en het nieuwe Kaboom Animation Festival.

In de herfst neemt de raad naar verwachting een besluit over de investeringsbijdrage van de gemeente. Vanaf eind 2021 zou De Machinerie kunnen opengaan voor alle creatieve makers en liefhebbers van film- en beeldcultuur in Utrecht. En ver daarbuiten.

Noot voor de redactie:

Fotobijschrift bij artist impressions: Impressie van De Machinerie (MONK Architecten)
Foto maquette: Martha Stroo

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht