nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht wil de komende jaren meer studentenwoningen realiseren om aan de vraag van studenten te voldoen. Samen met studentenhuisvester SSH zet de stad vooral in op het bouwen van studentenkamers, waarbij bewoners gemeenschappelijke ruimtes zoals een woonkamer delen met huisgenoten. Doel is dat bij elk project minimaal de helft van de woningen uit dit soort kamers bestaat. Door het verlagen van de grondprijs voor dit soort onzelfstandige woningen, wil de gemeente het voor de SSH makkelijker maken om kamers te bouwen. De maatregel is onderdeel van het actieplan studentenhuisvesting dat het college woensdag naar de gemeenteraad stuurde ter besluitvorming.

Studentenkamers zijn populair bij studenten, maar voor ontwikkelaars financieel lastiger om te realiseren ten opzichte van zelfstandige woningen zoals studio’s. Naar schatting komt Utrecht momenteel zo’n 5300 studentenwoningen tekort. Doel is om dat tekort voor 2030 in te lopen. Voor de bouw van 3500 woningen zijn al concrete plannen. De gemeente wil vooral de SSH in staat stellen om deze en de extra benodigde 1800 woningen te realiseren. De SSH is als woningcorporatie een betrouwbare partner in het realiseren van betaalbare en goede studentenhuisvesting.

In het actieplan staan verder maatregelen om de kwaliteit van woningen te waarborgen, zoals een minimum oppervlakte van 14m2 voor kamers en 19 m2 voor zelfstandige woningen. Verder wil de stad woningdelen en hospitaverhuur stimuleren. Hospitaverhuur moet 400 extra onzelfstandige woningen opleveren. Eerder maakte de gemeente al bekend dat vanaf 1 juli – onder voorbehoud van een besluit van de gemeenteraad – geen vergunning meer nodig is om met maximaal drie personen een woning te delen. Nu geldt dat nog tot twee personen.

“De woningnood in Utrecht is hoog, dus ook studenten merken dat het lastig is om een kamer te vinden”, zegt wethouder Dennis de Vries. “Daarom nemen we op meerdere fronten maatregelen om meer woonruimte voor studenten te creëren. We richten daarbij vooral op kamers, omdat die goedkoper zijn voor studenten en omdat we merken dat veel studenten liever samen met huisgenoten dan alleen wonen. Wonen in een studentenhuis zorgt voor een leukere studententijd.”

Gijs Grimbergen, vicevoorzitter van Vidius studentenunie: “Utrecht is een studentenstad en in een studentenstad moeten studenten kunnen wonen. Op kamers gaan is een belangrijk deel van je ontwikkeling als jongere. Het vergroot je zelfstandigheid en verkleint de kans op eenzaamheid. Het is mooi om te zien hoe dat het realiseren van meer kamers in dit plan naar voren komt.”

Lees meer in het actieplan studentenhuisvesting.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht