nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht heeft vrijdag een nieuw uitvoeringsplan gelanceerd dat moet zorgen voor meer waardering voor het mbo en gelijke behandeling van mbo-studenten. Gemeente, mbo-studenten en de vier Utrechtse mbo-instellingen willen onder meer het studentenleven en de stage- en arbeidsmarkt toegankelijker maken voor mbo-studenten en stoppen met gebruik van de termen ‘hoger’ en ‘lager’ opgeleid. Utrecht is hiermee de eerste stad die invulling geeft aan de nieuwe mbo-werkagenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De plannen moeten de komende vier jaar worden uitgevoerd.

Het uitvoeringsplan werd vrijdag door mbo-wethouder Dennis de Vries en Menno Adelaar (mbo-studentenraad SR030) overhandigd aan minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs. De overhandiging vond plaats in café De Kneus in Utrecht, dat vorig jaar nog in opspraak was omdat mbo-studenten werden geweigerd. De locatie laat hiermee zien dat het anders moet. Inmiddels zijn ook daar álle studenten welkom.

“We hebben de afgelopen jaren al veel stappen gezet, maar we zijn er nog niet”, zegt Dennis de Vries, wethouder mbo. “Er moet iets fundamenteels veranderen in de samenleving zodat het mbo als volwaardige vervolgopleiding wordt gezien naast het hbo en wo. Zodat mbo’ers de waardering en de gelijkwaardige positie in de samenleving krijgen die ze verdienen. Met dit plan willen we dat doel realiseren en jongeren en hun omgeving enthousiast maken voor een vakopleiding.”

Sinds de komst van een wethouder mbo in 2018 heeft Utrecht al veel vooruitgang geboekt in samenwerking tussen gemeente, mbo-instellingen en mbo-studenten. Zo is een aanpak tegen stagediscriminatie gestart, zijn de mbo-studentenraad SR030 en de mbo-studentenvereniging R.S.V.H. opgericht en zijn er pilots gestart met mbo-studenten in de Utrechtse Introductietijd (UIT) en bij studentensportcomplex Olympos. Met het nieuwe uitvoeringplan wordt die ontwikkeling versterkt. Gemeente, mbo-instellingen en mbo-studenten werken hiermee toe naar de gezamenlijke Utrechtse droom: een stad waarin iedereen gelijkwaardig is en gebruik kan maken van dezelfde rechten en voorzieningen – ongeacht opleiding.

Grotere stappen

Met het uitvoeringsplan willen de partijen deze pilots omzetten in structurele veranderingen. Daarnaast zetten de samenwerkende partijen in op het nachtleven, verenigingsleven en studentenhuisvesting. Utrecht richt zich als eerste stad op de volle breedte van het studentenleven en gaat samenwerken met de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Het plan richt zich verder op een goede verbinding tussen jongeren, onderwijs, arbeidsmarkt en gemeente. Doelen zijn onder meer om jongeren beter te informeren over hun studiekeuze en om het onderwijs nog beter af te stemmen op de behoeftes op de arbeidsmarkt. Verder stopt de gemeente volledig met het gebruik van de termen ‘hoger opgeleid’ en ‘lager opgeleid’ in eigen communicatie. In plaats daarvan worden mbo, hbo en wo bij naam genoemd.

Johan Spronk, voorzitter ROC Midden-Nederland: “Een verstandige leerling overweegt ook het mbo bij de studiekeuze. Vakmanschap is heel mooi en veelzijdig. Mbo biedt talloze toekomstkansen en dat vertaalt zich tegenwoordig ook steeds vaker in méér baankansen en een hoger salaris dan voor een doorsnee hbo- of wo-opleiding. Dat is nog niet voldoende bekend, en onbekend maakt onbemind. Daar gaan we samen verandering in brengen.”

Menno Adelaar schreef als mbo-student en lid van SR030 mee aan het plan. “Een positievere kijk op het mbo gaat zorgen dat de druk om een theoretische opleiding te kiezen minder wordt. Dan gaan meer studenten het mbo als serieuze optie durven overwegen.” zegt Menno. “En met een gelijkwaardige positie kunnen mbo-studenten net zo veel student zijn als andere studenten. We moeten daarvoor niet het imago van het mbo veranderen, maar een heel nieuw imago creëren. Dat doen we nu in Utrecht!”

Benieuwd naar het volledige mbo-uitvoeringsplan? Klik hier om het te bekijken.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht