Utrecht zet in op groene ommetjes

Utrecht investeert de komende jaren extra in de aanleg van groene verbindingen, gecombineerd met blauwe verbindingen (water). Het gaat bijvoorbeeld om een groene zone langs een kanaal of een bomenlaantje. De verbindingen zorgen voor aansluiting tussen parken en groene gebieden rond de stad en tussen verschillende wijken. Het college stuurde vandaag de uitwerking van 2019 in het Meerjaren Groenprogramma 2019-2022 naar de gemeenteraad.

“Iedereen moet in zijn buurt een groen ommetje kunnen maken”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (groen). “Een groene omgeving maakt ons gelukkiger en gezonder, dus willen we dat elke Utrechter dichtbij huis van groen kan genieten. Daarnaast heeft groen allerlei praktische voordelen. Groen zorgt voor betere afvoer van regenwater, verkoeling in de zomer en biedt kansen voor het dierenleven in de stad.”

Groen
Concrete groenprojecten in 2019 zijn onder meer het Groene Lint in Overvecht, waarvoor samen met bewoners een plan wordt gemaakt. Ook zijn er initiatieven voor een groen ommetje in Dichterswijk, Lombok en Rivierenwijk. Verder planten we de komende drie jaar vier Tiny Forests (minibossen) samen met IVN, initiatiefnemers en schoolkinderen, onder meer om te betrokkenheid van kinderen bij stadsnatuur te versterken. Ter hoogte van het Zandpad komen langs de Vecht natuurvriendelijke oevers in samenwerking met het waterschap. Daarnaast blijft Utrecht investeren in de Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal, de binnenstedelijke Vechtoevers, de Kromme Rijnzone en kleinere verbindingen zoals de Minstroom. In het Niftarlakepark is een avontuurlijk speelbos aangelegd samen met een natuurvriendelijke oever en kleurrijk bloemenlint. Er komen nog een fietsbrug en fietspad in het park.

Faunapassage
Aan de oostkant van Utrecht komt een wandelpad tussen het Oosterspoorbaanpark en Maarschalkerweerd. Ook wordt het groen rond de forten Lunet 1 en Lunet 2 verbeterd. Bij de Biltse Rading komt een faunapassage, terwijl de provincie Utrecht een faunapassage onder de Utrechtseweg zal aanleggen. Daarmee zullen de laatste twee barrières voor dieren in de natuurverbinding tussen de Krommerijnstreek en de Vechtplassen zijn weg genomen. Eerder gaf de gemeente ecologie al een prominente rol in het nieuwe park de Groene Kop door de aanleg van 6000 m2 water en oeverzones om natte natuur te stimuleren. Het park in Tuindorp-Oost vergroot ook de buffercapaciteit voor wateropvang in de wijk.

Meer informatie is te vinden in het Meerjaren Groenprogramma.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht