Utrecht zet in op herstel en innovatie voor de Utrechtse cultuursector

De gemeente Utrecht biedt 7,5 miljoen euro extra financiële hulp aan Utrechtse culturele instellingen en makers die door de coronacrisis geraakt zijn. Met een breed pakket gericht op herstel, innovatie en noodsteun in de eerste helft van 2021 wil de gemeente zorgen voor voldoende cultuuraanbod in Utrecht als de coronamaatregelen dat weer toelaten.

“Dit pakket draagt bij aan het herstel van de Utrechtse culturele en creatieve sector zodra de deuren weer open kunnen”, aldus wethouder cultuur Anke Klein. “Het is een moeilijke tijd voor alle partijen in de kunst- en cultuursector, die zich ondanks de omstandigheden veerkrachtig hebben getoond. We beseffen dat met deze steun niet alle zorgen weg zijn, maar de steun biedt organisaties en makers de ruimte nieuwe tentoonstellingen en voorstellingen te maken en te programmeren. Utrecht na de coronacrisis moet een stad blijven waar mensen alle vormen van cultuur kunnen beleven.”

Impuls voor net afgestudeerde makers
Het geld gaat onder meer naar jonge cultuurmakers. Die kunnen met een financieel steuntje in de rug toch aan de slag in hun geliefde sector die het afgelopen jaar ongekend hard geraakt werd. Recent afgestudeerden van bijvoorbeeld de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het MBO Creative College hebben vanwege de coronacrisis nog geen praktijkervaring kunnen opdoen. Voor hen komt geld beschikbaar om nieuw werk te ontwikkelen dat ze, zo gauw dat weer mogelijk is, aan de stad kunnen presenteren. Daarnaast zet Utrecht in op samenwerking tussen opleidingen en podia en festivals in de stad en regio. Ook makers die al langer in de sector meedraaien maar tot nu toe beperkt werden ondersteund, kunnen extra steun ontvangen.

Unieke plekken
Ook wil de gemeente met de financiële hulp cultuur op unieke plekken in de stad mogelijk gaan maken: zoals in de binnenstad of andere gebieden waar panden leegstaan. Extra programmeren en presenteren op bijzondere podia in de stad wordt daarnaast gestimuleerd. Denk hierbij aan kunstgalerieën, broedplaatsen, wijkcultuurhuizen, boekhandels en nachtclubs met een culturele programmering. Deze locaties komen in aanmerking voor budget voor de organisatie van culturele activiteiten.

Breed in de sector
Het geld wordt breed ingezet en gaat naar zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde organisaties. Theaters, podia, musea en amateurverenigingen die al een subsidierelatie met de gemeente hebben kunnen met de beschikbare steun hun tekorten uit 2020 en 2021 compenseren.Culturele locaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft kunnen waar nodig financiële steun krijgen van de gemeente door huurkorting te geven aan hun onderhuurders. Evenementen met een winstoogmerk die een cultureel aanbod hebben kunnen een tegemoetkoming in de extra kosten krijgen voor het coronaproof maken van het evenement.

De 7,5 miljoen euro is Rijksgeld voor behoud en herstel van de creatieve en culturele sector, dat in de eerste helft van 2021 moet worden besteed.

Aanvragen
In de brief die het college vandaag aan de raad stuurde, staat de uitwerking van het uitgebreide pakket voor herstel, innovatie en noodsteun. Organisaties en cultuurmakers kunnen via het subsidieloket van de gemeente hun steun aanvragen. In april worden de eerste subsidieregelingen beschikbaar gesteld.

Utrecht beter en sterker uit de crisis
Utrecht investeert in een gezonde en veerkrachtige stad met een breed pakket aan maatregelen om beter en sterker uit de coronacrisis te komen. De maatregelen versterken de bestaanszekerheid, het welzijn en de gezondheid van Utrechters, brengen de economie weer op gang, geven ruimte aan sport en cultuur en investeren in de begeleiding naar werk en opleidingen. Stap voor stap werkt Utrecht zo toe naar een toekomst waarin voluit ruimte is voor leven en werken. Utrecht doet dit samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht