Utrecht zet in op terugdringen mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor mbo studenten Zorg & Welzijn

Veranderingen in de zorg- en welzijnssector vragen nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers. Om te zorgen dat studenten zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften op de arbeidsmarkt hebben het ROC Midden Nederland en het MBO Utrecht de afgelopen 5 jaar samengewerkt om dat gat te verkleinen. Gezamenlijk hebben zij in het project Leerwerkplaatsen Zorg/Welzijn vernieuwend onderwijs ontwikkeld om studenten Zorg & Welzijn op te leiden voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Het project Leer-werkplaatsen Zorg & Welzijn richtte op twee belangrijke elementen: het onderwijs en de praktijkervaring. Om aan te sluiten op de veranderende beroepspraktijk is het onderwijsaanbod flink vernieuwd genomen. Tegelijk is met het project een flink aantal broodnodige stageplaatsen gecreëerd. In de wijken Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen en Ondiep zijn 400 extra praktijkgerichte leerplekken gerealiseerd voor mbo-studenten op niveau 2 bij leerwerkplaatsen, zodat zij hun nodige praktijkervaring op konden doen.

Meer plek en hogere slagingskans
Dankzij een subsidie van ruim één miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), programma ‘Kansen voor West II’, hebben met dit project al ruim 400 studenten mbo 2 Zorg & Welzijn praktijkervaring kunnen opdoen met een stage. Daarnaast voorzag het project in ruim 60 stageplaatsen voor studenten van mbo 4 en hbo die de mbo 2-studenten konden begeleiden.

“Gemiddeld hadden de studenten die binnen het project een stage deden bij een leerwerkplaats een 30% hoger slagingspercentage dan studenten die een reguliere stage bij een werkgever in de zorg liepen.” vertelt Diana van Vulpen van ROC Midden Nederland. “Een duidelijk voordeel waar we erg blij mee zijn. Zonder een dergelijke stage is het risico reëel dat deze studenten hun opleiding niet met succes konden afronden. Het leren in een wijkleerbedrijf draagt bij aan zelfregie, zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Studenten leren over beroepshouding, beroepsvaardigheden, taal en cultuur. Ook konden we de studenten, in veel gevallen afkomstig uit een kwetsbare positie, extra begeleiden via de leerwerkplaatsen.”

Wethouder Klaas Verschuure (mbo) is positief over het project. “Met dit project hebben we geïnvesteerd in het verkleinen van de mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Hierdoor geven we deze mbo-studenten een betere kans in de zorgsector. Daarnaast dragen de leerwerkplaatsen op een mooie manier bij aan verbinding tussen bewoners in de wijken”.

Via twee door SBB erkende wijkleerbedrijven worden nu leerwerkplaatsen aangeboden. Het wijkleerbedrijf Overvecht wordt geïntegreerd in het onderwijsaanbod van ROC Midden Nederland. In Kanaleneiland wordt de aanpak voortgezet via Wijksupport, onderdeel van de wijkcoöperatie Kanaleneiland.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht