nieuwsbericht gemeente Utrecht

Sinds 2019 worden Utrechters die zich met schulden melden bij de gemeente veel sneller geholpen. Ook is de schuldenlast waarmee mensen starten aan een schuldregeling meer dan gehalveerd. Samen met lokale en landelijke partners heeft de gemeente ruim 40 nieuwe maatregelen ingezet. De gemeente liep daarmee vaak landelijk voorop, bijvoorbeeld met het Huishoudboekje, de inzet van ervaringsdeskundigen, het rondkomengesprek en de verkorte schuldsanering. Het zijn resultaten van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij, waarvan de gemeente nu het eindrapport presenteert.

Wethouder Linda Voortman (Werk & Inkomen): “Schulden zorgen voor enorm veel stress, er zit nog altijd veel schaamte voor de schulden die mensen vaak als een molensteen met zich meedragen. Door sneller te handelen als iemand zich bij ons meldt, schaamte weg te nemen en beter samen te werken en maatwerk en coaching te bieden hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten om onze Utrechters beter te helpen. Zo werken we samen aan een schulden(zorg)vrij Utrecht.”  

Betere hulp door samenwerking en meer regie

De gemiddelde schuldenlast is bij aanvang van een schuldregeling in vier jaar tijd meer dan gehalveerd: van € 44.000 in 2019 naar € 21.300 in 2022. Ook de doorlooptijd tussen het eerste intakegesprek en de start van een schuldregeling is spectaculair gedaald. In 2020 duurde dat gemiddeld nog elf maanden, in 2022 was dat meer dan gehalveerd tot een kleine vijf maanden. Het is een rechtstreeks gevolg van de grotere regierol van de trajectbegeleider in het proces, de inzet van praktisch ondersteuners en de uitvoering van de verkorte schuldsanering. Het aantal schuldenbewinden is in vijf jaar tijd met 30% gedaald, het aantal inwoners die in een schuldregeling van schulddienstverlening kwam is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. Bekijk de factsheet met de belangrijkste resultaten.

Ook is de samenwerking in de uitvoeringsketen (schulddienstverlening, buurtteams, U Centraal en Stadsgeldbeheer) verder verbeterd, wat er de komende jaren ook voor moet zorgen dat meer Utrechters in de problemen zich sneller melden voor schuldhulp. Ook met andere partners in de stad zijn allerlei vormen van samenwerking tot stand gekomen: de rechtbank, bewindvoerders, de Armoedecoalitie, nutsbedrijven, zorgverzekeraars, deurwaarders en de gezondheidszorg,

Schuldenaanpak gaat door

De Actieagenda Utrechters Schuldenvrij is officieel afgelopen per 2023, maar de schuldenaanpak is nooit ‘af’. De gemeente gaat dan ook onverminderd door met de schuldenaanpak. De focus ligt de komende tijd op het borgen van alle ontwikkelde acties. We houden daarbij oog voor de actualiteit, zoals de koopkracht- en energiecrisis. Ook bekijken we hoe we succesvolle maatregelen (landelijk) kunnen opschalen.
De plannen worden vastgelegd in de nieuwe beleidsagenda Armoede, die in de loop van 2023 wordt opgesteld.

Lees het hele eindrapport van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht