Utrechters zien toekomst met vertrouwen tegemoet

Utrecht heeft een grote aantrekkingskracht, waardoor de stad groeit. Ook de economie groeit, de gezondheid van Utrechters verbetert en inwoners zien hun toekomst positiever tegemoet. Niet iedereen deelt echter mee in de positieve ontwikkelingen, een aantal problemen in de stad blijken hardnekkig. Dit blijkt uit de Utrecht Monitor 2018, een onderzoek dat de gemeente jaarlijks houdt.

Utrecht groeide in 2017 met bijna 4.500 inwoners. Binnenkort verwacht de gemeente de 350 duizendste inwoner te mogen verwelkomen. Naar verwachting heeft de stad in 2040 ruim 430 duizend inwoners. De snelste groei vindt plaats tussen 2022 en 2025. Utrecht passeert in 2025 de grens van 400 duizend inwoners. De groep van 65-plussers groeit de komende jaren het sterkst, van 35 duizend (2017) naar 59 duizend (2040). Ook de groep jongeren van 12 tot 17 jaar zal de komende jaren relatief sterk groeien.

Groeiende tevredenheid
Utrechters lijken tevreden over de stad waarin ze wonen. Inwoners oordelen positief over de leefbaarheid van de stad. Ze waarderen met name de diversiteit en de levendigheid die de stad brengt, en ook het ‘dorpse’ karakter en de natuur in de buurt. Tegelijkertijd maken inwoners zich ook zorgen over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte of over het evenwicht in de bevolkingssamenstelling in de wijken. Utrechters zijn de afgelopen jaren positief over de buurt waarin ze leven. Er zijn grote verschillen per wijk. Zo is het algemeen buurtoordeel van bewoners in Overvecht in 2017 weliswaar hoger dan in het jaar ervoor (rapportcijfer 5,3 ten opzichte van 4,9), maar beduidend lager dan in andere Utrechtse wijken (variërend van 6,6 tot 8,2).

Economie
In economisch opzicht staat Utrecht er goed voor. De werkgelegenheid stijgt en de werkloosheid daalt. Landelijk gezien is er sprake van een hoogconjunctuur met een economische groei van 3,1 procent in 2017. De werkloosheid in Utrecht daalde in 2017 naar 4,6 procent (landelijk: 4,9 procent) van de beroepsbevolking. Als toeristische trekpleister zit Utrecht in de lift: het aantal gasten in hotels, pensions en jeugdaccommodaties steeg fors in 2017.

Verdichten en vergroenen
Tot en met 2040 worden er naar verwachting ruim 40.000 nieuwe woningen gebouwd in Utrecht. Een groot deel daarvan wordt gebouwd in bestaande stedelijke gebieden zoals in de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier. De vraag naar woningen is groot, in vrijwel alle segmenten. Circa 70 procent van de Utrechters is tevreden over het aanbod van parken en groen in hun buurt. De waardering van inwoners voor het onderhoud en de schoonheid van de openbare ruimte is stabiel gebleven, evenals de waardering voor de verzorging van openbaar groen in de buurt.

Mobiliteit
Met de groei van de stad groeit ook het aantal verkeersbewegingen, van, naar en binnen de stad. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal Utrechtse werknemers met een baan in eigen stad stijgt. Het aantal Utrechters dat als werknemer buiten de stad werkt (woonforensen) is ook gegroeid. Ruim twee derde van de banen in Utrecht is ingevuld door werknemers van buiten de stad. Ook dit aantal is gegroeid. Het aantal in- en uitstappende treinreizigers op de Utrechtse stations blijft groeien en kwam in 2016 voor het eerst boven de 200.000 uit. Op Utrecht Centraal stapten dagelijks ruim 181.000 reizigers in en uit de trein. Bewoners zijn in 2017 vaker tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per fiets, auto en bus dan een jaar eerder. Wat de bereikbaarheid van de binnenstad betreft, is 87 procent van de Utrechters tevreden over de bereikbaarheid per fiets. Tegelijkertijd is de verkeersproblematiek in het algemeen het meest genoemde buurtprobleem. Daarbij gaat het om verkeer dat te hard rijdt, maar ook om parkeerproblemen.

Kijk voor meer informatie op www.utrecht-monitor.nl.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht