Utrechts convenant: 2000 extra studentenwoningen en afname wachttijd met 1 jaar

Minimaal 2000 studentenwoningen extra realiseren bovenop de 3.500 die al op de planning staan, de wachttijd voor een studentenwoning laten afnemen met een jaar en misstanden voorkomen op de woningmarkt voor studenten. Dat wil de gemeente Utrecht met lokale samenwerkingspartners bereiken. Om dit te bekrachtigen hebben ze digitaal een convenant getekend.

Het tekort op de woningmarkt voor studenten in Utrecht daalde volgens de laatste cijfers  van 8.600 (collegejaar 2017-2018) naar 7.400 (2018-2019). Ondanks die daling en alle inspanningen om hierin verdere verbetering te brengen, is dit tekort nog steeds groot. ”Daarom is er extra inzet en samenwerking nodig. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat Utrecht een toegankelijke stad is met goede en betaalbare woningen voor studenten”, aldus wethouder Wonen Kees Diepeveen.

Ter voorkoming van misstanden is de gemeente Utrecht gestart met pilots. Die richten zich op regionale uitbreiding van de aanpak huisjesmelkers, het slimmer opsporen van malafide bedrijfsvoering en de bescherming van huurders. Ook wordt het Huurteam Utrecht nu niet alleen meer in de stad Utrecht ingezet, maar ook regionaal. Dit team controleert onder meer op verzoek van de huurder of huurprijzen van particuliere aanbieders op orde zijn.

Steeds meer internationale studenten weten hun weg te vinden naar Utrecht. Omdat zij (extra) moeite hebben om woonruimte te vinden en geen netwerk hebben om op terug te vallen, is er ook aandacht voor het verbeteren van hun positie op de woningmarkt. Gemeente, VIDIUS, SSH en de hoger onderwijsinstellingen ondersteunen bijvoorbeeld een campagne van Hospi Housing om hospita’s te vinden die een kamer willen verhuren aan (internationale) studenten. Ook is de informatievoorziening en ondersteuning aan deze studenten uitgebreid. Daarnaast is er in het convenant aandacht voor het verbeteren van de positie van studenten met een functiebeperking op de studentenwoningmarkt.

De afspraken hebben de huidige partners (SSH, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, BoKS en VIDIUS) gemaakt voor de periode 2020-2025.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht