Utrechts MBO versterkt door gezamenlijke aanpak

Met het plan ‘Sterk Utrechts MBO’ hebben gemeente Utrecht en de Utrechtse mbo’s de afgelopen jaren gewerkt aan het creëren van een podium en meer gelijke kansen voor mbo studenten en opleidingen. De gezamenlijke aanpak heeft tot nu toe onder andere geleid tot een overkoepelende mbo studentenraad Utrecht, inzet op van extra leer-, stage- en werkplekken, toegang tot huren bij de SSH en een bewustwordingscampagne waarvan het concept van de mbo straat inmiddels in meerdere steden is overgenomen.

Met het uitvoeringsplan ‘Sterk Utrechts MBO’ wordt ingezet op vier ambities: een podium voor het Utrechtse mbo, gelijke kansen in het onderwijs, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, en een goede voorbereiding op de toekomst. Gemeente Utrecht werkt samen met de vier mbo’s: ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto, aan het realiseren van die ambities.

“De vier mbo’s leiden in Utrecht dagelijks meer dan 17.000 studenten op en daarmee zijn ze één van de grootste leveranciers voor de Utrechtse arbeidsmarkt” vertelt Klaas Verschuure in zijn rol als eerste Utrechtse wethouder mbo. “Die arbeidsmarkt zit te springen om mbo-opgeleiden, maar soms is de verbinding tussen opleiding en arbeidsmarkt moeilijk. Daarom werken we samen met de mbo’s en het Utrechtse bedrijfsleven om voor hun studenten een gelijke behandeling en mooi stage-, leer- of werkplekken te realiseren.”

Twee jaar na de start van de uitvoering van het plan kijken de gemeente en mbo’s ondanks corona terug op een positieve start en veel eerste stappen. Zo is er in Kanaleneiland een door studenten gerund loket opgericht voor juridisch advies, hebben studenten Utrechtse evenementen ondersteund en is er een mbo studentenraad opgericht. Ook is er in samenwerking met het Utrechtse bedrijfsleven o.a. een mentoringtraject gestart dat studenten helpt bij een succesvolle overstap van onderwijs naar werk. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een aanpak tegen de stagediscriminatie die vorig jaar werd geconstateerd.

Verschuure: “Ik denk dat we trots mogen zijn. We zijn een nauwe samenwerking aangegaan met de Utrechtse mbo’s, studenten, werkgevers en vele andere betrokken partners. Samen hebben we gewerkt om het mbo in de schijnwerpers te zetten en een stap te zetten naar meer gelijke kansen. Deze resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn.”

Één van de kronen op de afgelopen jaren is het aankomende evenement Skills The Finals Skills The Finals | WorldSkills Netherlands. Op 31 maart en 1 april 2022 doen zo’n 1.000 vmbo en mbo studenten mee aan een NK met finale vakwedstrijden in de Jaarbeurs. Daar laten studenten aan elkaar, hun opleiding en het bedrijfsleven zien wat ze kunnen. Daar wordt ook een partnerprogramma ontwikkeld met als doel om samen met Utrechtse werkgevers en andere partners ambities te formuleren om het mbo blijvend in de spotlight te houden.

Bekijk de raadsbrief en volledige rapportage hier.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht