Utrechts Sportakkoord van start

Er komt subsidie voor partijen die met de speerpunten uit het Utrechts sportakkoord aan de slag willen. Utrechtse sportaanbieders, het Utrechtse bedrijfsleven, de gemeente Utrecht en maatschappelijke partners uit de wijken hebben het akkoord voor tweeënhalf jaar gesloten om sporten en bewegen mogelijk maken voor elke inwoner van Utrecht. Zo willen deze partijen een bijdrage leveren aan een van de drie thema’s van het Utrechts Sportakkoord (vitale sport- en beweeg aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen).

Partijen uit de stad wordt door middel van challenges gevraagd een bijdrage te leveren aan één of meer van de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord. Zoals een actie om vrijwilligers te werven voor een club of samen met andere partijen activiteiten organiseren. Partijen kunnen subsidie aanvragen voor de challenges en zo worden initiatieven en partijen uit de stad gestimuleerd om mee te doen. Daarbij wordt ook inzet en cofinanciering van de aanvragers gevraagd. Daarnaast is er ook subsidie voor de buurtsportcoachregeling, een combinatie tussen sport en zorg en/of welzijn. Ook voor aanbieders met sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking worden de subsidiemogelijkheden uitgebreid.

De looptijd van het Utrechts Sportakkoord is van september 2019 tot en met december 2021. De uitvoering van het Utrechts sportakkoord wordt vormgegeven samen met SportUtrecht. Op www.sportutrecht.nl/sportakkoord volgt meer informatie.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht